Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Cesta Svobody

Lokalizace

Cesta Svobody

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Seč u Jeseníka
Mapové listy: 1424, 14242
Oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: 750 m sz. od kóty 1027 Srnčí vrch, boční zářez ?Cesty Svobody?, začínající asi 350 m jz. od kóty 908 m a pokračující zhruba jv. směrem v délce 1200 m.
Charakteristika objektu: Amfibolit, svor, kvarcit a křemen-živcové mylonity.
ID : 2543

Geologie

Geologická charakteristika: Amfibolity, v kterých odkryvy začínají, jsou zde představovány jemnozrnnými, šedozelenými, provrásněnými páskovanými varietami. Končí posledním výchozem, jdoucím od silnice do svahu do výše asi 15 m (d.b. 430). O 500 m dále k jv. lze nalézt v ohybu cesty první výchoz světlého, lavicovitě rozpadavého kvarcitu, který pokračuje dalšími většími či menšími výchozy. Střídají se v nich světlé sericitické kvarcity s biotit-muskovitickými a dalšími, temněji zbarvenými typy s vložkami fylitů a svorů. Přibližně 450 m od prvého výchozu kvarcitu vystupuje nad cestu ze stráně téměř kolmo postavený mohutný kvarcitový srub se zavrásněnými polohami dvojslídných svorů, místy se staurolitem, granátem a chloritoidem (d.b. 438). Těsně u cesty lze nalézt drobný výchoz zelených břidlic a v suti úlomky metakonglomerátů. Profil po 280 m končí asi 150 m ve stráni nad cestou mohutnou skalní stěnou 60 m dlouhou a 20 m vysokou, budovanou několikametrovou vrásou středně zrnitého muskovit-biotitického křemen-živcového mylonitu (d.b. 437). Jejich výchozy pokračují dále do uzávěru údolí, téměř až pod Orlík.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: devon
Témata: geologie, petrologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Odkryvy amfibolitů, svorů kvarcitů a křemen-živcových mylonitů.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů.

Literatura

Fediuková, E., Aichler, J. a kol. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Aichler Jaroslav, Dekanová Pavlína, 28.11.06

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2543 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-06-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2543.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]