Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Skalní město

Lokalizace

Skalní město

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Stříbrná
Mapové listy: 1112, 11122
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Stříbrná, věnec skal okolo kopce Šišák (855 m). Původní německý název skal Reitsteigfelsen. Příjezd ze Stříbrné, směr Přebuz (červená turistická značka), 3 km k turistickému rozcestí v býv. osadě Nancy (Glashütte), dál pěšky po zelené značce ve směru Špičák. Nejhezčí část skal je viditelná po 500 m vpravo od cesty.
Charakteristika objektu: Skupiny skal v příkrých zalesněných stráních
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2528

Geologie

Geologická charakteristika: Skupina skal lemuje kopec Šišák (855 m). Skály na sv. svazích jsou z hrubozrnné porfyrické žuly s turmalínovými slunci, která je součástí karlovarského plutonu (mladšího intruzivního komplexu). Skály na jz. svazích kopce jsou z kontaktně metamorfovaných fylitů a kvarcitických fylitů, které náležejí frauenbašské sérii (ordovik).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: geologie, geomorfologie
Jevy: skalní město
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Není
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou

Literatura

Škvor, V. (1975): Geologie české části Krušných hor a Smrčin. - Knihovna ÚÚG, sv. 48, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rojík Petr, 17.03.06

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2528 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2528.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní hrad na jz.svahu Šišáku, Bedřich Mlčoch, 2003
Skalní hrad na jz.svahu Šišáku, Bedřich Mlčoch, 2003
Skalní věže na sv.svahu Šišáku, Bedřich Mlčoch, 2003
Skalní věže na sv.svahu Šišáku, Bedřich Mlčoch, 2003
Skalní věže na sv.svahu Šišáku, Bedřich Mlčoch, 2003
Skalní věže na sv.svahu Šišáku, Bedřich Mlčoch, 2003
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]