Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Chuchelský háj

Lokalizace

Chuchelský háj

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Malá a Velká Chuchle
Mapové listy: 1242, 12421
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Zalesněný svah na levém břehu Vltavy mezi Malou a Velkou Chuchlí.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchozy a drobné zasucené lůmky.
Technický objekt: lom
ID : 234

Geologie

Geologická charakteristika: Geologický profil od svrchního ordoviku, motolské souvrství (wenlock, silur), kopaninské souvrství (ludlow, silur), požárským souvrstvím (přídolí, silur)a pražské souvrství. Významná naleziště spodnodevonských trilobitů a silurských hlavonožců a mlžů. Na lokalitě se také vyskytují travertiny v tzv. Čertově strouze.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, sedimentologie, geologie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice, vápenec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 746     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Na území jsou výchozy fosiliferních poloh mezi odděleními ludlow a přídolí. Vývoj hlavonožcových vápenců typický pro segment západně od barrandovského a severně od kodského synsedimentárního silurského zlomu. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 27. 5. 1982.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: nestabilita terénu, vegetace, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Zarůstání a zasucování území, nedovolená devastace kvarterních travertinů v malochuchelském údolí skalničkáři.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-142, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Kovanda, J. (1971): Kvartérní vápence Československa.- Sbor. geol. Věd, Antropozoikum, A, 7, 7-236. Praha. Kříž, J. (1992): Silurian field excursions: Prague Basin (Barrandian), Bohemia. 111 p., National Museum of Wales, Geol. Ser. 13. Cardiff.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 10.11.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 234 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/234.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Geologický profil od svrchního ordoviku, motolské souvrství (wenlock, silur), kopaninské souvrství (ludlow, silur), požárským souvrstvím (přídolí, silur)a pražské souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]