Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Výří skály u Oslova

Lokalizace

Výří skály u Oslova

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Písek
Katastrální území: Tukleky u Oslova
Mapové listy: 2223, 22234
Oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: Skály na pravém svahu údolí Otavy 2 km na JZ od obce Oslov a 1,5 km na SZ od obce Tukleky.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály granitů nad údolím Otavy
ID : 2153

Geologie

Geologická charakteristika: PR leží na pravém břehu v ostrém ohybu údolí Otavy nad hladinou zátopy Orlické přehrady. V horninovém podloží převažuje usměrněný amfibol-biotitický a biotitický granodiorit červenského typu, do severní a východní části zasahují tělesa kataklastické biotitické a dvojslídné žuly (středočeský pluton), vytvářející členité skalní stěny s příčnými roklemi a drobnými balvanitými sutěmi.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie
Jevy: skalní stěna, skalní strž (rokle), suť
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, akvatická (činnost vody), zvětrávání
Hornina: granit (žula), granodiorit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 983     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalnaté ostrohy s reliktním borem
Střety zájmů: rekreace, turistika
Popis střetů zájmů: Turisté, rybáři, rekreanti
Stav lokality: dobrý

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.298 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 26.11.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 12.10.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2153 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2153.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]