Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Čenkovička

Lokalizace

Čenkovička

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Bystřec, Čenkovice
Mapové listy: 1432,1441, 14411,14322
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Údolí potoka Čenkovička mezi obcemi Čenkovice a Bystřec.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchozy a skalky ortorul především na z. konci obce Čenkovice a v poloviční vzdálenosti mezi Čenkovicemi a obcí Bystřec - pravděpodobně zbytky po opuštěné těžbě. skalní stěna cca 10m. Údolní niva.
ID : 1745

Geologie

Geologická charakteristika: Subsekventní údolí hluboko zaříznuté do jz. výběžku Bukovohorské hornatiny. Na svazích jsou četné skalní výchozy ortorul jádra orlicko-sněžnického krystalinika. Dno se místy rozšiřuje v nivu pokrytou štěrkovými, písčitými a hlinitými nánosy. Na skalkách na z. okraji Čenkovic jsou zajímavé geomorfologické jevy (skalní díry, malá jeskyně, plotny a převisy)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: petrologie, geomorfologie
Jevy: charakteristická hornina, skála, skalní plotna, skalní převis , údolní niva
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), akvatická (činnost vody)
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1500     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Důvodem vyhlášení ochrany jsou louky v údolí meandrujícího toku Čenkovičky a bohatá lokalita bledule jarní. Z geologického hlediska mají též význam skály, které lemují údolní nivu a charakterizují ortoruly orlicko-sněžnického krystalinika.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: beze změny 10.10.2012;

Literatura

Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M a kol.(2002): Královéhradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek V. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str 197, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 20.02.09
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 01.06.11, Gürtlerová Pavla 24.08.11, Kukal Zdeněk 10.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1745 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1745.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchozy ortorul v údolí potoka Čenkovička., Pavla Gürtlerová, 2011
Skalní výchozy ortorul v údolí potoka Čenkovička., Pavla Gürtlerová, 2011
Údolní niva v údolí potoka Čenkovička v blízkosti skalních výchozů ortorul., Pavla Gürtlerová, 2011
Skalní výchozy ortorul v údolí potoka Čenkovička., Pavla Gürtlerová, 2011
Skalní výchozy ortorul v údolí potoka Čenkovička., Pavla Gürtlerová, 2011
Ústí malé jeskyně na výchozech v údolí Čenkovičky., Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]