Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Kazatelna

Lokalizace

Kazatelna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Kroměříž
Katastrální území: Koryčany
Mapové listy: 2444, 24444
Geologická správní oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: Izolovaná skála na sv. svahu kóty 544 m hlavního hřbetu Chřibů, při červeně značené turist. cestě, 1 km na JV od zříceniny hradu Cimburka.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skála
ID : 1651

Geologie

Geologická charakteristika: Izolovaný skalní výchoz, který je jedním z největších skalních útvarů v Chřibech. Pískovcová skála má půdorysný rozměr 9,0 x 3,5 m a výšku 6 m. Pískovce řadíme k lukovským vrstvám račanské jednotky magurského flyše (paleocén). Pískovce jsou stř. až hrubě zrnité, světle hnědé barvy, tvořené především křemenem, ortoklasem, muskovitem a biotitem. Jsou zde vyvinuty typické mikrotvary reliéfu, např. voštiny, skalní výklenky a škrapy. Pravděpodobně vznikly kryogenními pochody během würmského glaciálu.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén - svrchní paleocén
Témata: geomorfologie, mineralogie, geologie
Jevy: skála, škrapy, voštiny
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání mrazové, zvětrávání
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 165     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalisko tvořené magurskými pískovci.
Střety zájmů: turistika, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Schůdky a železný kříž - skála asi sloužila jako kazatelna pro středověkou sektu.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Skála je místy zarostlá mechem, okolí pročištěno težbou dřeva. 28.10.2012; Doporučujeme do ochrany PP zahrnout i geologické fenomény vyskytující se na lokalitě. 1.11.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M. a kol. (2002): Zlínsko.In: Mackovčin P.a Sedláček M.(eds):Chráněná území ČR, svazek II.Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.81 Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 25.02.10
Aktualizoval(a): Novotný Roman 28.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1651 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1651.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]