Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Dřínov

Lokalizace

Dřínov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mělník
Katastrální území: Úžice u Kralup nad Vltavou
Mapové listy: 1222, 12223
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: 760 m jz . od křižovatky silnic v Dřínově, k jihu exponovaná stráň v jz. části narušená opuštěným hliništěm
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní výchozy
ID : 1393

Geologie

Geologická charakteristika: Křída, česká křídová pánev Dřínov - klasická lokalita Fričových dřínovských koulí. Geol. charakteristika podle: Straka J., 1994, str.44. Na j. svahu Dřínova s kótou 247 m se nacházejí výchozy slínitých prachovců s charakteristickými řadami tvrdých, písčitovápenatých konkrecí, které Frič nazval dřínovské koule. Zdejší souvrství považoval za součást bělohorských vrstev. Jde však o mladší sedimenty jizerského souvrství, což potvrzují nálezy Inoceramus lamarcki (Zázvorka 1980). Zahálka (1893, 1921) označil toto pásmo IV jako dřínovské a mylně je paralelizoval se spodnoturonskými vrstvami u Roudnice nad Labem.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: stratigrafie, geomorfologie, petrologie, sedimentologie
Jevy: litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slínovec, vápenec

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1706     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dřínovské koule
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Lokalita značně zarostlá a zasucená 19.07.2007; Lokalita zašlá, zarostlá, zasucená 15.09.2009;

Literatura

Straka J., 1994: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 12223 Odolena Voda.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 23.10.02
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 23.01.05, Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 19.07.07, Zelenka Přemysl 15.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1393 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1393.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přemysl Zelenka, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]