Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Údolí Orličského potoka

Lokalizace

Údolí Orličského potoka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Jablonné n.O.
Mapové listy: 1432, 14322
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Skály po obou stranách Orličského potoka ,na v. okraji Jablonného n Orlicí 300 m s. od k.496 m
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály po obou březích Orličského potoka - kaňonovité údolí se skálami výšky až 15 v délce asi 100 m. skalní výchozy jsou i v celém údolí, nejvýznamnější jsou v místě zúžení údolí těsně před městem.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1043

Geologie

Geologická charakteristika: Orličský potok vyúsťuje kaňónem do plochého terénu tvořeného terciérními sedimenty. Ortoruly, kterými potok proráží , jsou lavicovité, šedorůžové, středně až hrubě zrnito plástevnaté, dvojslídné, jemné provrásněné místy se stlačenými zrny křemene a živců. Charakterizují horniny zábřežské skupiny orlicko-sněžnického krystalinika.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zajímavý morfologický útvar s výchozy ortorul
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Neuvedena.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, 25.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 27.01.03, Gürtlerová Pavla 24.08.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1043 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1043.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zúžení údolí v místě, kde Orličský potok proráží  ortoruly (v. okraji Jablonného nad Orlicí)., Pavla Gürtlerová, 2011
Skalní stěna na začátku údolí v místě, kde Orličský potok proráží  ortoruly (v. okraji Jablonného nad Orlicí)., Pavla Gürtlerová, 2011
Skalní výchozy ve svahu pravého břehu Orličského potoka u Jablonného nad Orlicí. Středně až hrubě zrnito-plástevnaté ortoruly., Pavla Gürtlerová, 2011
Skalní výchozy ve svahu pravého břehu Orličského  potoka u Jablonného n Orlicí. Středně až hrubě zrnito-plástevnaté ortoruly., Pavla Gürtlerová, 2011
Skalní výchozy ve svahu pravého břehu Orličského potoka u Jablonného n Orlicí. Středně až hrubě zrnito-plástevnaté ortoruly., Pavla Gürtlerová, 2011
Detail ve skalní stěně při ústí Orličského potoka. Drobnozrnné ortoruly., Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]