Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Špičák u Střezivojic

Vyhledávání

Špičák u Střezivojic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mělník
Katastrální území: Střezivojice
Mapové listy: 0244, 02442
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Skalka (k. 384) 1 km od středu obce Střezivojice.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Pískovcová skalní věž s železitými inkrustacemi.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 41

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní útvar 16 m dlouhý, 6 m široký a až 13 m vysoký rozčleněný do 4 bloků. Hornina je vrstvenatý, hrubozrnný, křemenný pískovec jizerského souvrství s železitými inkrustacemi. Byl popsán Mülerem (1923), Balatkou a Sládkem (1972) a Němcem (1985). Věž je intenzivně cementována železitými inkrustacemi v podobě tzv. skalních růží (koncentricky uspořádané cementační materiály), drobných říms, krabičkovitých struktur, bizadrdních kruhovitých útvarů, svraštělých vrásek...Na Kokořínsku je považován za nejkrásnější útvar tohoto typu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: inkrustace
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 664     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Železité inkrustace, vyhlášeno jako přírodní památka r. 1979, plocha 0.5 ha. Vyhlášení ZCHÚ: KNV Středočeského kraje, 29. 5. 1979.
Součást VCHÚ: CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Dříve pravděpodobně těžba pískovce jako chudé železné rudy. V současné době je útvar značně zarostlý a prakticky není ve vegetační sezoně viditelný.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Müler, B. (1923): Der geologische Aufbau des Daubauer Grünlandes. - Sbor. Stát. geol. Úst., 3, 123-181. Praha. Balatka, B. - Sládek, J. (1972): Kamenné růže v Prolomených horách. - Lidé a země, 21, 1, 45-46. Praha. Němec, J. (1985): CHPV Špičák u Střezivojic. - Památky a příroda, 10, 9, 565-566. Praha.Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85.- Středisko památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Bohemia centralis, sv. 16, str.119 - 120, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Adamovič Jiří, 10.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 20.09.05, Gürtlerová Pavla 24.07.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 41 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/41.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Hrubozrnný, křemenný pískovec jizerského souvrství s železitými inkrustacemi., Pavla Gürtlerová, 2009
Přírodní památka - skalky na Špičáku u Střezivojic - hrubozrnný, křemenný pískovec jizerského souvrství s železitými inkrustacemi., Pavla Gürtlerová, 2009
Hrubozrnný, křemenný pískovec jizerského souvrství s železitými inkrustacemi., Pavla Gürtlerová, 2009
Hrubozrnný, křemenný pískovec jizerského souvrství s železitými inkrustacemi., Pavla Gürtlerová, 2009
Hrubozrnný, křemenný pískovec jizerského souvrství s železitými inkrustacemi., Pavla Gürtlerová, 2009
Hrubozrnný, křemenný pískovec jizerského souvrství s železitými inkrustacemi., Pavla Gürtlerová, 2009
Předchozí foto.. Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]