Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kozí hřbety

Vyhledávání

Kozí hřbety

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Dolní Suchá u Chotyně
Mapové listy: 0313, 03134
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: vrcholové partie hřbetu jv. od obce Horní Sedlo, od Ostrého vrchu (511 m n. m.) na JV k vrchu Vysoká (545 m n. m.)
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní výchoz křemenných pískovců korycanských vrstev (svrchní cenoman) ve vrcholových partiích hřbetu
ID : 4057

Geologie

Geologická charakteristika: Hřbet je tvořen řadou skalních výchozů křemenných pískovců. Tyto pískovce patří ke korycanským vrstvám (svrchní cenoman), tj. k nejstarším mořským sedimentům svrchní křídy. Křemenné pískovce jsou zde tektonicky výrazně ukloněné k SV, případně až vztyčené a svými tvary připomínají kozí hřbet. Kontakt s krystalickými horninami spodního paleozoika, které se nachází na lokalitě Vysoká u Jítravy (ID 528), je tektonický. Mezi vrchem Vysoká a Kozími hřbety probíhá pravděpodobně jeden ze segmentů lužického zlomu orientovaný ssz.–jjv. směrem. Na sever od tohoto zlomu lze nalézt drobný výchoz metabazitů (zelených břidlic), které jsou řazeny ke krkonošsko-jizerskému krystaliniku, resp. ještědské skupině (devon).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: geomorfologie, strukturní geologie (tektonika), paleontologie
Jevy: zlom, skalní hřbet
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: tektonické vyzdvižení křídových sedimentů, doklad přesunu krystalinika na lužické poruše
Součást VCHÚ: CHKO Lužické hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázová, Š. – Tomanová Petrová, P. – Krentz, O. (2020): Geologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem, 100 s., Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla,
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 30.08.19, Vajskebrová Markéta 01.07.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4057 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4057.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Morfologicky zajímavé kozí hřbety nedaleko Ostrého vrchu tvořené křemennými pískovci korycanských vrstev. , Zuzana Skácelová, 2017
Morfologicky zajímavé kozí hřbety nedaleko Ostrého vrchu tvořené křemennými pískovci korycanských vrstev. , Zuzana Skácelová, 2013
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]