Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Janské kameny

Vyhledávání

Janské kameny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Krompach
Mapové listy: 0313, 03131
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 1,3 km na SV od Krompachu, na česko-německých hranicích, ve výšce 589 až 604 m n. m.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalnaté útvary představující zbytky čedičové žíly
ID : 4055

Geologie

Geologická charakteristika: Zbytky 700 m dlouhé žíly nefelinického tefritu až čediče s horizontálním uspořádáním čtyř- až šestibokých kamenných sloupů. Mocnost žíly se pohybuje mezi 2 a více než 4 m, na nejvyšší skále dosahující 10 m je postavena vyhlídková plošina. Žíla v třetihorách vyplnila rozsáhlou puklinu z.–v. směru v měkčích pískovcích bělohorského a jizerského souvrství (resp. oybinského souvrství), později byla zvětrávací činností vypreparována a vystoupila nad okolní reliéf v podobě zdi. Čedičová žíla vystupuje v deseti skalních útvarech různé velikosti. Tvořeny jsou čedičovou horninou s proměnlivým zastoupením nefelinu - od nefelinického tefritu až po čedič.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM - terciér - alkal. vulkanity v západosudetské (lužické) oblasti
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, geomorfologie, geologie
Jevy: žíla (magmatická), skalní zeď
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: bazalt (čedič)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: zbytky čedičových žil tvoří na povrchu skalní zdi
Součást VCHÚ: CHKO Lužické hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázová Š. a kol. (v tisku): ResiBil – Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání, ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla,
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 30.08.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4055 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4055.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Čedičová žíla se sloupcovitou odlučností., Zuzana Skácelová, 2017
Čedičová žíla se sloupcovitou odlučností., Zuzana Skácelová, 2006
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]