Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Blšanský chlum

Vyhledávání

Blšanský chlum

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Blšany, Chlumčany u Loun
Mapové listy: 1212, 12122
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Dvě výrazné elevace mezi obcí Blšany a Louny. Blšanský vrch (293 m) a Malý chlum (283 m). Bývalý vojenský prostor.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Geologicky významná je oblast Blšanského vrchu a jeho okolí částečně odkryta opuštěným lomem i přírodními výchozy tercierních vulkanitů.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3848

Geologie

Geologická charakteristika: Na lokalitě je odkrytá výrazně protažená přívodní dráha, patrně linie drobných monogenetických kuželů. Samotný lom pak odkrývá brekcii přívodní dráhy a mocnou přívodní žílu (systém žil). Lokálně, na několika výchozech, přechází brekcie přívodní dráhy v drobné relikty špatně vytříděných pyroklastik s podpůrnou strukturou klastů. Tyto drobné relikty patrně odpovídají bazálním partiím již erodovaných pyroklastických kuželů. Přívodní žíla má výraznou sloupcovitou odlučnost, místy je díky zvětrávání vyvinuta odlučnost kulovitá.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, vulkanologie, petrologie, botanika
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost), selektivní eroze, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, zvětrávání
Hornina: bazaltoid, brekcie, pyroklastika
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 5747     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní výchoz přívodní dráhy lineární erupce terciérního vulkanismu včetně z zvětrávacích procesů.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Zatím nehrozí střety zájmů. Naučná tabule v sedle mezai Blšanským vrchem a Malým Chlumem
Stav lokality: dobrý

Literatura

nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 04.05.15
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 12.12.17, Kukal Zdeněk 19.02.18, Kukal Zdeněk 18.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3848 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3848.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2015
kulovité zvětrávání bazaltoidů, Pavla Gürtlerová, 2015
sloupcovitá odlučnost, Pavla Gürtlerová, 2015
sloupcovitá odlučnost, Pavla Gürtlerová, 2015
Pohled do bývalého lomu, Pavla Gürtlerová, 2015
Pohled do bývalého lomu, Pavla Gürtlerová, 2015
Předchozí foto.. Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]