Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kladské rašeliny - Lysina

Vyhledávání

Kladské rašeliny - Lysina

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Mariánské Lázně
Mapové listy: 1141, 11411
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Západně od Kladské.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vrchovištní rašeliniště.
ID : 360

Geologie

Geologická charakteristika: Národní přírodní rezervace vyhlášená v roce 1933 . Skládá se ze tří izolovaných rašelinišť, Lysina (42 ha)(A), Tajga (130 ha)(B) a Paterák (92 ha)(C). Nadmořská výška 800 až 900 m n.m.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: hydrogeologie, botanika, kvartérní geologie
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 166     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rozlehlá vrchoviště v málo kontaminované krajině. Možná hydrogeologická souvislost s prameny v Mariánských Lázních. Vyhlášení ZCHÚ: MŠANO, 31. 12. 1933, č. předpisu: 143.547/33.
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str 521, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 15.10.94
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 13.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 360 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/360.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Markéta Vajskebrová, 2003
Markéta Vajskebrová, 2003
Markéta Vajskebrová, 2003
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]