Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Polední kameny - Frýdlantské cimbuří

Vyhledávání

Polední kameny - Frýdlantské cimbuří

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Hejnice
Mapové listy: 0314, 03142
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Výrazné skalní útvary na severním úbočí Jizerských hor, 2 km j. od Bílého Potoka.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výrazné seskupení skal tvořených biotitickým granitem.
ID : 3573

Geologie

Geologická charakteristika: Horský vrchol o nadmořské výšce 1006 m n. m. je tvořen výrazným seskupením skalních věžiček, viklanů, zřícených skalních bloků a osamocených balvanů. Nejrůznější tajuplné tvary skal zde vytváří menší skalní město. Nachází se nad vyhlídkou Frýdlantské cimbuří. Z nejvyššího vrcholu je krásný kruhový výhled na Frýdlantské cimbuří, Smrk, Jizeru a Černou horu. Frýdlantské cimbuří je významná skalní skupina ve střední části hřebene Poledních kamenů. Polední kameny i Frýdlantské cimbuří jsou tvořeny středně až hrubě zrnitým biotitickým granitem výrazně porfyrickým. Dobře pozorovatelné puklinové zóny názorně dokumentují granitovou tektoniku popisovanou již Cloosem (1925). Směry křehkých poruch jsou strmé až subvertikální, orientované SZ–JV a SV–JZ. Ve vrcholové partii skal Frýdlantského cimbuří se vytvořily skalní mísy.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti - krkonošsko-jizerský masiv
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie
Jevy: skalní město, selektivní eroze, skalní hradba, skalní mísa, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2058     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Polední kameny a Frýdlantské cimbuří jsou součástí Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny.(id 1640). Významný geomorfologický prvek v krajině.
Součást VCHÚ: CHKO Jizerské hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázová Š. , Verner. K., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mrázová Štěpánka, 06.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3573 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3573.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vrcholové partie Frýdlantského cimbuří se skalní mísou., Štěpánka Mrázová, 2009
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]