Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stříbrník

Vyhledávání

Stříbrník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Žibřidice
Mapové listy: 0313, 03134
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Vrcholová část vrchu Stříbrník (k. 507 m), jjz. od Žibřidic
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vypreparovaný neovulkanický suk tvořený tělesem olivinického čediče žilného charakteru. Čedič má výraznou sloupcovitou odlučnost a neobvyklou morfologii, která vznikla tektonickým porušením.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 35

Geologie

Geologická charakteristika: Na vrcholové části vrchu (hřbetu), protažené do směru SZ-JV vychází neovulkanické, zřejmě žilné těleso vypreparované z pískovců březenského souvrství (coniac) ve formě tří mohutných skalisek. Těleso je tvořeno slabě olivinickým, nefelinickým bazanitem (Shrbený 1989). Bazanity se místy vyznačují sloupkovitým rozpadem. V podloží jsou svrchnokřídové pískovce české křídové tabule (střední turon), do kterých proniklo třetihorní těleso olivinického čediče doprovázené tufy. Tektonické porušení podmínilo vznik zajímavého vulkanického útvaru, který představuje spojení protaženého sopouchu s několika navzájem posunutými částmi žilného tělesa oddělenými výraznými tektonickými plochami. Hornina má vodorovnou, místy až vějířovitou sloupcovitou odlučnost. Sloupce na okraji skály jsou uloženy vodorovně, směrem ke středu a vzhůru se ohýbají až do svislé polohy. Čedič je nápadný partiemi, které obsahují až 3 cm velké vyrostlice agregátů rhönitu, vzniklé přeměnou krystalů amfibolu. Na jihozápadním svahu vrcholu je opuštěný lom.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, petrologie, vulkanologie, strukturní geologie (tektonika), mineralogie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost), intruze, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, tektonická
Hornina: bazanit, tufit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 422     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vypreparovaný neovulkanický suk se sloupcovitým rozpadem čediče. Přírodní památka, vyhlášeno v r. 1968.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: zarůstání keři, které jsou pravidelně odstraňovány
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k revizi stavu lokality v terénu. 11.11.2009; 01/2016 Stav lokality je dobrý. 26.09.2017;

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.; Rubáš Dominik, 2012: Krásy neživé přírody v Podještědí, Tiskové centrum ČGS, Praha, 82 s.; Janoška, M. (2013): Sopky a sopečné vrchy České republiky, Academia, Praha, 415 str.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 07.11.94
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Gürtlerová Pavla 27.08.09, Rapprich Vladislav 11.11.09, Vajskebrová Markéta 26.09.17, Vajskebrová Markéta 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 35 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/35.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pěkná ukázka sloupcovité odlučnosti a tektonického porušení třetihorního čedičového tělesa., Markéta Vajskebrová, 2016
Pěkná ukázka sloupcovité odlučnosti a tektonického porušení třetihorního čedičového tělesa., Markéta Vajskebrová, 2016
Pěkná ukázka sloupcovité odlučnosti a tektonického porušení třetihorního čedičového tělesa., Markéta Vajskebrová, 2016
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]