Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Stará Ves u Bílovce

Search

Stará Ves u Bílovce

General Characteristics

County (administration): Moravia-Silesian Region
District (town): Nový Jičín
Cadastre: Stará Ves u Bílovce
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1534, 15344
Geological region: Moravosilesian Devonian; Drahany, Mírov and Jeseníky Culm, incl. the Maleník block
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 3403

Geology

Short characteristics of the site: Moravosilesian Devonian and Culm. Large abandoned quarry exposing sedimentary sequence of the Hradec-Kyjovice Formation (Upper Viséan). Typical alternation oof greyish greywackes with siltstones and clayey shales. Common flute marks and other sole marks on a bottom of greywacke beds. Plant debris are abundant in greywackes. Examples of an attractive fold- and overthrust tectonics are developed in this quarry. This locality is often attended by experts as example of the Culm sedimentary sequence and tectonic development of the Nízký Jeseník Mts. Many protected animal species.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Moravosilesian Palaeozoicum
Stratigraphy: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm
Subject: structural geology, geology, mineralogy, sedimentology, zoology
Geological phenomenon: fold, volcaniclastic deposits, mineral
Genesis: sedimentary, tectonic, hydrothermal mineralization
Rock: greywacke, siltstone, slate, schist

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Conflicts of interests: waste disposal, reclamation

References

Dvořák J. (1999): Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava). - Čas. Slez. Muz., Vědy přír., 48, 91-93. Opava. Grygar R. et al. (1997): Lokalita Stará Ves u Bílovce. - In: Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví - exkurzní průvodce II. semináře České tektonické skupiny, str. 6. Ostrava. Zimák J., Losos Z., Novotný P., Dobeš P., Hladíková J. (2002): Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. - Journ. Czech Geol. Soc., 47, 3-4, 111-122. Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Gilíková Helena, 15.02.12
Updated by: Kukal Zdeněk 29.10.12, Vajskebrová Markéta 20.05.19

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 3403 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2024-04-20]. Available from: http:// lokality.geology.cz/3403.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Letecký pohled na lokalitu, Martin Dostalík, 2023
Letecký pohled na lokalitu, Martin Dostalík, 2023
Letecký pohled na lokalitu, Martin Dostalík, 2023
Letecký pohled na lokalitu, Martin Dostalík, 2023
Letecký pohled na lokalitu, Martin Dostalík, 2023
Letecký pohled na lokalitu, Martin Dostalík, 2023
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]