Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Hády - lom V džungli

Search

Hády - lom V džungli

General Characteristics

County (administration): South Moravia Region
District (town): Brno-město
Cadastre: Maloměřice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2441, 24413
Geological region: Brno agglomeration, Tišnov &Kuřim basins
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 3272

Geology

Short characteristics of the site: One of the most instructive european localities where the contact of Upper Devonian carbonate platform and calciturbiditic facies are exposed. Paleokarst phenomena were recently observed and distinct NNE thrusts were described earlier. This locality belong to the Moravosilesian Devon and is recommended for protection.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Moravosilesian Palaeozoicum, Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Moravosilesian Palaeozoicum
Stratigraphy: paleozoikum - devon, paleozoikum - karbon
Subject: geology, lithology, sedimentology, structural geology, paleontology
Geological phenomenon: lithological boundary, cliff, stratotype, transgression, fold, karst
Genesis: sedimentary, tectonic
Rock: conglomerate, limestone, shale

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Conflicts of interests: others human activity, reclamation

References

Gilíková H. et al. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 24-413 Mokrá-Horákov. – MS Čes. geol. služ. Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Gilíková Helena, 01.11.10
Updated by: Gilíková Helena 14.01.10, Gilíková Helena 14.01.11, Otava Jiří 15.07.11, Otava Jiří 05.11.11, Kukal Zdeněk 18.12.17

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 3272 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/3272.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Jeden z nejinstruktivnějších odkryvů svrchním devonem moravského krasu - frasn (vilémovické vápence) a famen (hádsko-říčské a křtinské vápence). Na varisky deformovaných vápencích jsou uloženy jurské mělkomořské karbonáty s hojnou faunou amonitů, belemnitů, brachiopodů apod., Tomáš Kumpan, 2006
Jeden z nejinstruktivnějších odkryvů svrchním devonem moravského krasu - frasn (vilémovické vápence) a famen (hádsko-říčské a křtinské vápence). Na varisky deformovaných vápencích jsou uloženy jurské karbonáty, Tomáš Kumpan, 2006
Vrásový přesmyk na kontaktu masivních vápenců macošského souvrství a kalciturbiditů líšeňského souvrství (svrchní devon)., Jiří Otava, 2005
Hády -lom V džungli,styk macošského a líšeňského souvrství, kalciturbidity., Jiří Otava, 1999
Přesmyk - detail., Jiří Otava, 1999
Hády - lom V džungli, styk macošského a líšeňského souvrství., Jiří Otava, 1999
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]