Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Dutý kámen

Search

Dutý kámen

General Characteristics

County (administration): Liberec Region
District (town): Česká Lípa
Cadastre: Drnovec, Kunratice u Cvikova
Map 1 : 50 000 (sheet No): 0313, 03133
Geological region: Czech Cretaceous Basin - Jizera Cretaceous & Cretaceous of the lower section of Labe River, Ploučnice, Kamenice and the Děčínský Sněžník Mt.
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Excursion locality: yes
ID : 32

Geology

Short characteristics of the site: A forested crest of Cretaceous quartzose sandstones of the Březno Formation (Coniacian). The axial part of the crest hosts a dyke of polzenite, now not in outcrops. Sandstones in the dyke proximity are silicified and split into columns due to the thermal effect of magma emplacement. A unique geomorphic feature, best of its kind in the Czech Republic.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin, Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Tertiary - Dispersed Alcalic volcanits
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída - coniak, kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Subject: sedimentology, volcanology, structural geology, geomorphology
Geological phenomenon: stony organ, honeycombs, natural window, rock bag, rock pillar
Genesis: sedimentary, volcanic , metamorphic (contact metamorphism)
Rock: sandstone

Territorial conservation

Level of protection: Nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological locality)
Conflicts of interests: tourism, ground instability

References

Kühn, P. (2002): K předmětu ochrany v CHPV Dutý kámen u Cvikova. - Bezděz, 11, 157-180. Česká Lípa. Havránek, P. (1982): Dutý kámen. - Pam. a Příroda, 1, 59-60. Praha. Balatka, B. - Sládek, J. (1972): Sloupkovitý rozpad pískovců v Ralské pahorkaťině. - Ochrana přírody r. 1972, 10, 243 - 235. Rubín, J. - Balatka, P. a kol. (1986): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. - Academie, Praha. Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Valečka Jaroslav, 04.11.94
Updated by: Adamovič Jiří 17.02.07, Lorencová Markéta 26.06.07, Valečka Jaroslav 27.08.09

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 32 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2020-06-02]. Available from: http:// lokality.geology.cz/32.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Pískovcová skalka s dokonalou ukázkou sloupcovité odlučnosti pískovce, která s největší pravděpodobností vznikla rekrystalizací pískovce vlivem přítomnosti neovulkanické žíly v jeho blízkosti., Pavla Gürtlerová, 2012
Pískovcový hřbet ve směru SV-JZ. Tvoří jej křemenné (kvádrové) pískovce březenského souvrství. , Pavla Gürtlerová, 2012
Pískovcová skalka s dokonalou ukázkou sloupcovité odlučnosti pískovce., Pavla Gürtlerová, 2012
Skalní okno v pískovcích březenského souvrství., Zuzana Skácelová, 2006
Pískovce březenského souvrství se sloupcovitou odlučností., Zuzana Skácelová, 2006
Dutý kámen - skalka sloupcovitě odlučného pískovce, Jiří Adamovič, 2001
Previous photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]