Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kazatelna

Vyhledávání

Kazatelna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kladno
Katastrální území: Knovíz
Mapové listy: 1223, 12231
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Lokalita se nachází v obci Knovíz sv. od křižovatky železnice a hlavní silnice v zalesněné stráni.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Pískovcové skály ve stráni.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2502

Geologie

Geologická charakteristika: Morfologicky pozoruhodné skalky, vypreparovaé selektivní erozí uloženin svrchního karbonu (svrchní šedé souvrství), vytvářejí jehly a další útvary obvyklé v kvádrových pískovcích svrchní křídy. V karbonských horninách jsou však morfologické útvary tohoto typu vzácné a proto jsou pozoruhodné (skalní hodiny, převisy, pseudoškrapy, římsy, okna ...). Na výchoze lze sledovat cyklus jezerní sedimentace s převažující jemnozrnnou frakci písku a s náhlými přechody do hrubších( cca 0,5cm) zrnitostních fází.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skalní věž, škrapy, skalní mísa, skalní okno, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Předmětem návrhu na ochranu je geomorfologicky zajímavý útvar. Lokalita má regionální význam z hlediska geomorfologie i sedimentologie.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Terénní šetření bylo provedeno 16.11.1984 s následujícím výsledkem: Území bylo shledáno v dobrém stavu a doporučuje se vyhlásit je jako CHPV. Protože geomorfologické útvary leží v lesním porostu, je žádoucí je částečně uvolnit, aby útvary byly lépe viditelné.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Terénní revize potvrdila dobrý stav lokality. Doporučujeme lokalitu zařadit mezi chráněné objekty a částečně prořezat lesní porost, který udržuje vlhkost skal a zvyšuje jejích erozi. Po prořezání by byly geomorfologické útvary lépe viditelné. 2.9.2010;

Literatura

Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85.-Bohemia centralis, sv. 16, str. 66 - 67, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Knížetová Ludmila, 31.12.87
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 12.10.05, Gürtlerová Pavla 02.09.10, Kukal Zdeněk 26.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2502 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2502.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní hodiny v pískovcích svrchního karbonu na skalách nad Knovízem., Pavla Gürtlerová, 2010
Střídání jemnější a hrubší frakce v jezerních pískovcích svrchního karbonu na skalách nad Knovízem., Pavla Gürtlerová, 2010
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]