Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Fabián

Vyhledávání

Fabián

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou
Mapové listy: 2333, 23334
Geologická správní oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: Hřbet a severní okolí kóty Fabián 610 m n.m (hřbet Homolka). Severně od kóty Homolka 607 m n.m. ; 3,5 km na JV od obce Příbraz a 4,5 km na JJV od obce Lásenice.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály, mrazové sruby
ID : 2192

Geologie

Geologická charakteristika: Plochý hřbet Homolky sj. směru s několika nevýraznými vrcholy je tvořen leukokrátním muskovitickým granitem typu Homolka, který tvoří peň o velikosti 3,5x2 km a je protažený podél tektonické zóny ve směru S-J. Těleso je tvořeno patrně jedinou intruzí silně diferencovaného leukokrátního magmatu, který patří k nejmladším vrámci moldnubického plutonu. Jedná se o albit-Li-muskovit-apatit-topazový granit bohatý fosforem (0.5-1% P2O5) a vzácnými kovy (50-130 ppm Sn, 50-150 ppm Nb, 20-60 ppm Ta. Nejčastějšími akcesoriemi jsou ilmenit, kasiteterit, rutil, kolumbit a fluorit. Granit je variského stáří (cca 315 Ma) a představuje jeden z nejmladších produktů variského magmatismu v moldanubiku. (Breiter K. 1992). Přes s. vrchol masivu Homolky (Fabián, 610,2 m n.m.)probíhá žíla pegmatitu ve směru SV-JZ. Periglaciálním zvětráváním byly vypreparovány mrazové sruby a izolované skály s lavicovitým rozpadem horniny a s rozvlečenou svahovou sutí (Albrecht J. a kol. 2003). Fabián je jedním z míst tohoto granitového masivu , kde se vyskytují skály většího rozsahu. Další výskyty jsou na Bublavé skále (lokalita id 502),a Kněžské skále pod Smírčím vrchem (id 503).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie
Jevy: žíla (magmatická), mrazový srub, skála
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové, zvětrávání
Hornina: granit (žula), pegmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 599     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita vyhlášena 31.05.1974 předmětem ochrany je přirozená smíšená podhorská bučina. V roce 2011 rozšířeno území k jihu na kotu Homolka viz. geologickoá lokalitá id 502. Z geologického hlediska charakterizuje ojedinělý výskyt granitu variského stáří jako jeden z nejmladších produktů variského magmatismu v moldanubiku. lokalita je zajímavá i z geomorfologického hlediska.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno rozšířit ochranu i na geologický fenomén. Granit(typ Homolka) představuje jeden z nejmladších produktů variského magmatismu v moldanubiku. 7.10.2010;

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.234 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 24.11.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 07.10.10, Kukal Zdeněk 05.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2192 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2192.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy granitů typu Homolka v okolí kóty Fabián (610 m n. m)., Miroslav Hátle, 2007
Výchozy granitů typu Homolka v okolí kóty Fabián (610 m n. m)., Miroslav Hátle, 2007
Výchozy granitů typu Homolka v okolí kóty Fabián (610 m n. m)., Miroslav Hátle, 2007
Výchozy granitů typu Homolka v okolí kóty Fabián (610 m n. m)., Miroslav Hátle, 2007
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]