Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Muckovské vápencové lomy

Vyhledávání

Muckovské vápencové lomy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Český Krumlov
Katastrální území: Černá v Pošumaví
Mapové listy: 3223, 32233
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Opuštěné jámové lomy 300 m z. od Muckova v lese.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: V délce téměř 1 km se táhne směrem V-Z poloha krystalického vápence mocná až ca. 50 m. Tato poloha byla na dvou místech odkryta jámovými lomy a dále pak těžena podpovrchovým způsobem.
Technický objekt: lom
ID : 2133

Geologie

Geologická charakteristika: Poloha krystalického vápence byla na dvou místech odkryta jámovými lomy a dále pak těžena podpovrchovým způsobem. Práce postupovaly ve směru zapadání vápence do hloubky 30 m. Přibližně ve vzdálenostech 8-10 byly ponechány nosné pilíře. Světlost vytěžené horniny se pohybuje v rozmezí 3-5 m. Hlavní horninou je bílý a šedý masivní, páskovaný krystalický vápenec. Na lokalitě se vyskytla také varieta vápence obohaceného stopovými prvky označovanými někdy jako „karbonatitová“ komponenta.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: ložisková geologie, těžební činnost a její následky
Jevy: výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), pararula
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1284     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Opuštěné lomy, botanicky hodnotné území, zimoviště netopýrů. Zachované pozůstatky podpovrchové těžby krystalických vápenců.
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Objekty jsou oploceny.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Podle pamětnice jsou údajně některé staré šachty obcí z bezpečnostních důvodů zahrnuty (údajně spolu s ukrytými pozůstatky po německé armádě). 24.11.2020;

Literatura

Vrána S. et al. (2009): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 32-233 Černá v Pošumaví. - MS Čes. geol. služ. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vrána Stanislav, 28.01.10
Aktualizoval(a): Vrána Stanislav 28.01.10, Vrána Stanislav 28.01.10, Seifert Antonín 14.09.10, Kukal Zdeněk 08.10.12, Vajskebrová Markéta 24.11.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2133 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2133.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Krupička, 2010
Miroslav Toužimský, 2008
Miroslav Toužimský, 2008
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]