Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zámky

Vyhledávání

Zámky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Bohnice
Mapové listy: 1224, 12241
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Pravý břeh Vltavy jižně od ústí Drahanského údolí
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchozy a opuštěný lom
Technický objekt: lom
ID : 208

Geologie

Geologická charakteristika: Přirozené skalní výchozy jsou tvořeny jednotvárným sledem střídajících se jemnozrnných drob a břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny (svrchní proterozoikum). Vyskytuje se zde několik pravých žil bazaltů a porfyritů. Část defilé je odkryta dnes již opuštěným lomem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: stratigrafie, geologie, petrologie, sedimentologie, botanika, geomorfologie
Jevy: skála, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , magmatická
Hornina: droba, bazalt (čedič), břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 763     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Řada odkryvů a výchozů ve svrchnoproterozoických slabě metamorfovaných sedimentech s intruzemi, skalní a lesostepní společenstva. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 27. 5. 1982.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: V opuštěném lomu hrozí zřícení nestabilních stěn.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Dudek, A. a Fediuk, F. (1955): Zur Altersfrage der Metamorphose im barrandienischen Proterozoikum. - Geologie, 4 (4), 397-403. Berlin. Matějka, A. (1921): O geologických poměrech severního Povltaví.- Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., 1919-1920, 1, 49-81. Praha. Röhlich, P. (1962): Přehled geologických výzkumů barrandienského algonkia.- Knih. Ústř. Úst. geol., 39, 97p. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 11.01.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 09.09.09, Vajskebrová Markéta 20.08.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 208 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/208.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy hornin kralupsko-zbraslavské skupiny na pravém břehu Vltavy., Markéta Vajskebrová, 2020
Řada odkryvů a výchozů ve svrchnoproterozoických slabě metamorfovaných sedimentech s intruzemi. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Řada odkryvů a výchozů ve svrchnoproterozoických slabě metamorfovaných sedimentech s intruzemi., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Řada odkryvů a výchozů ve svrchnoproterozoických slabě metamorfovaných sedimentech s intruzemi. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Řada odkryvů a výchozů ve svrchnoproterozoických slabě metamorfovaných sedimentech s intruzemi. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2010
Řada odkryvů a výchozů ve svrchnoproterozoických slabě metamorfovaných sedimentech s intruzemi. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2010
Předchozí foto.. Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]