Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Divoká Šárka

Search

Divoká Šárka

General Characteristics

County (administration): Capital City of Prague
District (town): Praha
Cadastre: Liboc
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1223,1224, 12234,12243
Geological region: Prague agglomeration
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Excursion locality: yes
ID : 205

Geology

Short characteristics of the site: Significant and typical locality important from stratigraphic and geomorphological viewpoints. Deep gorge with many outcrops of silicites (lydites) and siltstones of the Kralupy-Zbraslav Group of the Barrandian Proterozoic. In the silicites microfossils, namely bacteria and blue-green algae, were discovered.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphy: proterozoikum
Subject: geomorphology, geology, botany, archeology, paleontology
Geological phenomenon: horizontal section
Genesis: sedimentary, metamorphic (contact metamorphism)
Rock: slate, schist, greywacke, siltstone

Territorial conservation

Level of protection: Nature reserve
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area (declared as Geological and Biological Locality)
Part of the Geopark: Barrandien
Conflicts of interests: without conflicts

References

Kettner R. (1949):Geologický a morfologický vývoj Šárky.- Zpráva památkového sboru Hlavního města Prahy, 10, 17-22. Praha. Pacltová B.-Pouba Z. (1975): K otázce původu proterozoických stromatolitů v Barrandienu.- Sbor.Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek III, Ústav geol.věd, 25-58.Praha. Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243, Praha - sever. Ústř. Úst. geol. 131 p. Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Mašek Jan, 10.10.94
Updated by: Steinová Marika 18.09.09

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 205 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2024-04-20]. Available from: http:// lokality.geology.cz/205.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Hluboká soutěska vzniklá potoční erozí převážně v silicitech, drobách a prachovcích kralupsko-zbraslavské skupiny barrandienského svrchního proterozoika., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Na vyhlídce u Nebušic nad šáreckým údolím., Pavla Gürtlerová, 2012
Na vyhlídce u Nebušic.Hluboce zaříznuté údolí Divoké Šárky se skalami buližníků (silicitů). V pozadí Horní Liboc.   , Pavla Gürtlerová, 2012
Skály buližníků na okraji šáreckého údolí u konečné tramvají., Pavla Gürtlerová, 2012
Na vyhlídce u Nebušic. Hluboce zaříznuté údolí Divoké Šárky se skalami buližníků (silicitů). V pozadí Horní Liboc a Bílá Hora., Pavla Gürtlerová, 2012
Na vyhlídce u Nebušic nad šáreckým údolím., Pavla Gürtlerová, 2012
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]