Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lobendava - západ

Vyhledávání

Lobendava - západ

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Lobendava
Mapové listy: 0221, 02212
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: na levém břehu potoka, který následně směřuje k jihovýchodu a podtéká silnici z Lobendavy do Horní Poustevny u odbočky na Novou Vísku. 1500 m sv. od kóty 445 m (Poustevník) ve Šluknovském výběžku
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: tři opuštěné lomy v lesíku v granitovém porfyru a zbytky po rýžovištích
Technický objekt: rýžoviště, lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2017

Geologie

Geologická charakteristika: Granitový porfyr (podle starší klasifikace křemenný porfyr) tvoří žílu mocnou až 30 m, která sleduje zlomovou zónu směru V-Z. Odhalena je třemi lomy, z nichž největší má velikost 50 x 25 x 8 m. V krémově či růžově šedé zakalené felzitické základní hmotě složené z křemene, živců a zeleného chloritu jsou nepříliš hojné idiomorfní vyrostlice křemene a řídce K-živce. Vyrostlice velikosti od 0,1 až do 2 mm jsou často korodovány. Hornina je drcená, místy prokřemenělá a je kostkovitě rozpadavá podle 4 následujících směrů puklin: 260/70 - 235/80°, 70/65 - 85/80°, 130/60 - 160/50°, 180/25°. Chemismus horniny je uveden v cit. pramenu. V údolí potůčku j. od lomů jsou rýžovnické hromady o velikosti až 20 x 10 x 3 m. Není vyloučeno, že jde o pokusné rýžování zlata, podobně jako v údolí potoka Bublava.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin, kenozoikum - kvartér
Témata: strukturní geologie (tektonika), těžební činnost a její následky, petrologie
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: porfyr
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Granitový porfyr a rýžovnické kopečky v údolí potůčku j. od lomů
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lomy i zbytky po rýžování jsou dobře přístupné. 07.11.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02221 Šluknov a 02212 Horní Poustevna.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.02
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 07.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2017 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2017.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rýžovnické odvaly - sejpy podél potoka západně od Lobebdavy., Pavla Gürtlerová, 2017
Rýžovnické odvaly - sejpy podél potoka západně od Lobebdavy., Pavla Gürtlerová, 2017
Rýžovnické odvaly - sejpy podél potoka západně od Lobebdavy., Pavla Gürtlerová, 2017
Rýžovnické odvaly - sejpy podél potoka západně od Lobebdavy., Pavla Gürtlerová, 2017
Rýžovnické odvaly - sejpy podél potoka západně od Lobebdavy., Pavla Gürtlerová, 2017
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]