Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Liberec - Mikschův lom Na Bídě

Vyhledávání

Liberec - Mikschův lom Na Bídě

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Liberec
Mapové listy: 0314, 03143
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Liberec - městská část Perštýn
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom drobně zrnitého granitu v minulosti využívaného na dláždění Liberce, stěna loému až 30 m je dlouhá 70 m.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1955

Geologie

Geologická charakteristika: Magmatity lužické oblasti. Ve východní stěně lomu se vyskytuje světle šedý až okrový drobně zrnitý granit s biotitem a hojnými leukokrátními křemen-živcovými konkrecemi, v centru s agregáty mladšího biotitu. Tento typ granitu zde tvoří mladší kopulovitou intruzi uvnitř libereckého granitu. Hornina byla v minulosti lámána na dlažební kostky, které patří k charakteristickému dláždění středu města Liberce. Podle Karpaš (2009): Lom otevírá malé těleso vzniklé v pozdější fázi hlubinného vulkanismu, kdy těleso krkonošsko-jizerského plutonu bylo již utuhlé a puklinami pronikalo nové magma. Materiál ztuhl ryhleji a proto je mnohem jemnozrnnější než původní žula a je také odolnější vůči zvětrávání. Zde se jedná o aplitickou žulu, která má bochníkovitý tvar, je světle šedé až namodralé barvy a petrograficky bývá označována jako jemnozrnný muskoviticko-biotitický granit s ojedinělými vyrostlicemi růžového živce o velikosti kolem 1 cm. Obsahuje charakteristické kulovité útvary o průměru 2 - 3 cm s tmavým středem složeným z hrubozrnného biotitu, obklopeným bílým křemen-živcovým lemem, pro něž se v minulosti používal název "kokardová žula". Tvoří téměř celou východní lomovou stěnu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: petrologie, těžební činnost a její následky, stavební a dekorační kámen
Jevy: skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Intruze leukogranitu(světle šedý až okrový drobně zrnitý granit) uvnitř libereckého granitu (biotitický, hrubě zrnitý granit s vyrostlicemi draselných živců, které mu dávají narůžovělou barvu)
Střety zájmů: sport, bez střetů
Popis střetů zájmů: Lom je využíván jako horolezecká stěna, diky tomu je udržován a nehrozí zarůstání náletovými dřevinami ani jiná devastace. Přístup je omezen.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Oblast lomu je oplocena a využívána jako horolezecká aréna. 25.10.2016; 3/2017 - Lom je od města pronajat sokromé společnosti, která zde provozuje lezecký park. Vstup po dohodě. 28.06.2017;

Literatura

Klomínský J. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 03143 Liberec.- Český geologický ústav Praha.; Karpaš. R. a kol. (2009): Jizerské hory. O mapách,kamení a vodě. Nakladatelství RK, Liberec, 565 stran, ISBN: 978-80-87100-08-0.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Klomínský Josef, Kachlík Václav, 25.02.04
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 25.10.16, Gürtlerová Pavla 22.11.16, Vajskebrová Markéta 28.06.17, Vajskebrová Markéta 11.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1955 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1955.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lomová stěna - opuštěná těžba světle šedého drobně zrnitého granitu (intruze v liberecké žule), Markéta Vajskebrová, 2016
Lomová stěna - opuštěná těžba světle šedého drobně zrnitého granitu (intruze v liberecké žule), Markéta Vajskebrová, 2016
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]