Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rudný vrch

Vyhledávání

Rudný vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Šonov u Broumova
Mapové listy: 0432, 04323
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Severně od Šonova /kóta 653/.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchoz andezitoidů ("melafyrů").
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1837

Geologie

Geologická charakteristika: V jižní části hřbetu Rudného vrchu jsou drobné, řádově dvoumetrové skalky vytvářející zvláštní formy zvětrávání. V severní části hřbetu jsou skály stejného petrografického charakteru jako na Kamenci.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: geologie, geomorfologie, sedimentologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: andezit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchozy andezitů tzv. "melafyrů" modelované v kamýky a skalní sruby.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Tásler R. (1995): Revize lokalit geologického charakteru navrhovaných k ochraně v CHKO Broumovsko. ? MS. str.8. Archiv CHKO Broumovsko.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 10.12.03
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1837 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1837.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled od Rudného vrchu na Broumovsko, v pozadí Krkonoše., Pavla Gürtlerová, 2017
Rudný vrch (653m), Věra Plná, 2004
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]