Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Šonov - Kamenec

Vyhledávání

Šonov - Kamenec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Šonov u Broumova
Mapové listy: 0432, 04323
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Hřbet s dvěma plochými vrcholy /kóta 533/ jv. od Šonova /kostel/. Vysoké skalní sruby na sz. a v. svahu severního vrcholu. Výchozy skalky ve svahu východně od silnice nad ní cca 200m s. od kapličky na okraji Šonova.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchozy a skály andezitoidů (melafyrů).
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1836

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní masiv vytvářejí černošedé "melafyry" zvané weiselbergity, které chemicky představují nejbazičtější horniny permokarbonského vulkanismu. Patří ke svrchním šonovským "melafyrům" olivětínských vrstev. Pravidelná síť puklin podmiňuje hranolovitý rozpad skal. Masiv je výsledkem mrazového větrání. Místní potok vytváří v severním pokračování vrchu hluboce zaříznutou rokli. Na pravém břehu rokle skály pokračují.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: geologie, geomorfologie, vulkanologie, botanika
Jevy: mrazový srub, skalní hřbet, skalní strž (rokle)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, zvětrávání mrazové
Hornina: melafyr
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejvýraznější výchoz "melafyrů" v Javořích horách. Stupňovité sruby a úpatní sutě se smíšenými porosty a bylinným patrem.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: těžba
Popis střetů zájmů: Náhradní ložisko za nedaleký lom Rožmitál.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Tásler R. (1995): Revize lokalit geologického charakteru navrhovaných k ochraně v CHKO Broumovsko. - MS. str.8. Archiv CHKO Broumovsko.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 10.12.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 22.03.04, Gürtlerová Pavla 16.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1836 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1836.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Stupňovitě až 15 m vysoké skalní výchozy odkryla říční eroze a mrazovým zvětráváním byly modelovány do členitých útvarů (mrazových srubů) a sutí., Jan Vítek, 2008
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]