Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Permská stěna v Hynčicích

Vyhledávání

Permská stěna v Hynčicích

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Jetřichov
Mapové listy: 0431, 04314
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Přirozená skalní stěna v nárazovém břehu řeky Stěnavy v západní části Hynčic, 1050 až 1100 m v. od křižovatky silnic na severním konci Jetřichova.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Olivětínské vrstvy ve vulkanodetritickém vývoji.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1556

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní stěna téměř 200 m dlouhá, tvořená permskými sedimenty (autun). V profilu je odkrytý různý materiál: převažují červené, deskovitě odlučné a křížově zvrstvené pískovce a slepence, oddělené světlejšími jemnozrnnými polohami /jílovci/. Ve skalní stěně jsou místy zahloubené mikroformy selektivního zvětrávání a odnosu, horizontálně protažené jamky a voštiny, jejichž stěny tvoří pevná železitá kůra.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: geologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: charakteristická hornina, konkrece, skála, selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát) , prachovec (siltovec), jílovec (lupek)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní stěna je nejvýraznějším přirozeným výchozem permských sedimentů této oblasti.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou popsány střety zájmů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Původní přístup k lokalitě přes lávku je zrušen. Lokalita je dostupná od obecního úřadu přes mostek a zpět proti proudu Stěnavy cca 500 m. 28.5.2019;

Literatura

Tásler R. (1994): Revize geologických lokalit na Broumovsku navrhovaných k ochraně. ? MS. str. 7. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. Tásler R., Kotlář J. (1987): Geologie chráněné krajinné oblasti Broumovsko. ? MS. str. 64 + 4 přílohy. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 18.11.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 17.03.04, Gürtlerová Pavla 28.05.19, Gürtlerová Pavla 28.05.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1556 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1556.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Permská stěna v Hynčicích - olivětínské vrstvy ve vulkanoedetritickém vývoji, Pavla Gürtlerová, 2004
Křížově zvrstvené pískovce a slepence s polohami jílovců, Pavla Gürtlerová, 2004
Věra Plná, 2003
Permská stěna v Hynčicích - olivětínské vrstvy ve vulkanoedetritickém vývoji, Věra Plná, 2003
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]