Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Vižňov

Vyhledávání

Lom Vižňov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Vižňov
Mapové listy: 0431, 04312
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: V údolí potoka Dobrohošť nad horním koncem obce v lese v místě křížení lesních cest, 450 m jjz. od kóty 743 m. Březový vrch
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěný lom v ignimbritu.
Technický objekt: lom
ID : 1552

Geologie

Geologická charakteristika: Vižňovský typ ignimbritu ryolitového komplexu broumovského souvrství /autun/ noworudských vrstev. Tato hornina je na rozdíl od ignimbritu hynčického který je světle růžový až bělavý, je mnohem tmavší - světle fialová díky vyššímu obsahu minerálů Fe. Obsahuje i vulkanické sklo a xenolity (úlomky cizorodých hornin). Ignimbrity vznikly uložením kyselého pyroklastického materiálu, částečně ještě roztaveného, takže po jeho uložení nastalo spečení a také zploštění jeho částic za vzniku pseudofluidální textury. Ignimbrity vznikají při explozivních erupcích, jejich materiál je tedy ukládán ze žhavých sopečných mračen.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: vulkanologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: ignimbrit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Odkryv v ignimbritech ryolitového komplexu.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lom je zarostlý vzrostlými stromy. Severní část zasucena. Výchozy jsou především ve střední části lomu. 6.8.2019;

Literatura

Tásler R. (1994): Revize geologických lokalit na Broumovsku navrhovaných k ochraně. ? MS. str. 7. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 18.11.03
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 06.08.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1552 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1552.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom Vižnov, Věra Plná, 2004
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]