Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Oblekovice

Search

Oblekovice

General Characteristics

County (administration): South Moravia Region
District (town): Znojmo
Cadastre: Oblekovice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 3413, 34131
Geological region: Neogene of the Carpathian foredeep
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Technical object: gravel pit
Excursion locality: yes
ID : 1537

Geology

Short characteristics of the site: Carpathian Foredeep, Neogene. Large open pit quarrying Tertiary and Quaternary sediments. Basal sandy clays (Eggenburg age) are overlain by fluvial terrace sands and gravels with clayey intraclasts. They show common both planar and wash-out current bedding structures.
Regional geologic unit: Carpathian - West Carpathiqan Quaternary
Stratigraphy: kenozoikum - kvartér - pleistocén
Subject: geology, sedimentology, quaternary geology
Geological phenomenon: river channel, bedding, lithological boundary, river terrace, fluvial terrace
Genesis: sedimentary
Rock: sand, gravel, loess

Territorial conservation

Level of protection: Registered interesting geological localities
Protection of a geol. phenomenon: C - Geological phenomenon is the reason for a registration in the database of CGS
Conflicts of interests: open cast mining, waste disposal

References

Batík, P. & Čtyroký, P. (1990): Vysvětivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 34-131 Šatov.- ÚÚG Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Tomanová Petrová Pavla, 05.11.03
Updated by: Tomanová Petrová Pavla 28.07.11, Kukal Zdeněk 15.10.12, Tomanová Petrová Pavla 03.08.16

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 1537 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2022-06-26]. Available from: http:// lokality.geology.cz/1537.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Mrazově postižené fluviální kvartérní písky, v nadloží spraše a půdní horizont. , Pavla Tomanová Petrová, 2011
Oblekovice - křížové zvrstvení v kvartérních povodňových sedimentech, Pavla Tomanová Petrová, 2003
Oblekovice - výchozy eggenbergu v podloží sedimentů kvartéru, Pavla Tomanová Petrová, 2003
Oblekovice - zuhelnatělé polohy v kvartérních povodňových sedimentech, Pavla Tomanová Petrová, 2003
Previous photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]