Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Údaje o záznamu > Lokality s fotodokumentac��: > Andělské Domky

Údaje o záznamu

Andělské Domky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Žulová
Mapové listy: 1422, 14223
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: 1000 m vjv. od nádraží v Žulové 700 m jv. od Boží hory.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Mineralogická lokalita, povrchové výchozy pegmatitu.
ID : 800

Geologie

Geologická charakteristika: Pegmatitová žíla s dobře vyvinutým křemenným jádrem (Skácel 1968). Pegmatit je silně potlačen, vznikl ze zbytkového magmatu žulovského masívu v jehož granitoidních horninách je uložen. Granit je místy až aplitický a kaolinitizovaný. Vlastní žíla je velmi nepravidelná. Jednotlivé poznatky o jejím směru a mocnosti pocházejí z průskumných šachtic z roku 1968. Mocnost žíly kolísá až do 6 m, průměrně je 3 - 4 m mocná. Směr žíly je SSV. - JJZ., úklon 20 až 25° k ZSZ. Jde o mléčně bílý křemen, v němž jsou časté čočky pegmatitu a místy dutiny vyplněné jílovitou hmotou obalující jemně zakalené až čiré krystaly křemene dosahující velikosti až 10 cm.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: mineralogie, petrologie
Jevy: výchoz, minerál
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: žilný křemen, pegmatit, granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jde o lokalitu, která poskytovala velice kvalitní mineralogické ukázky křemene z pegmatitových či křemenných žil. V minulosti byl materiál používán na drobné upomínkové předměty.
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: Intenzivní práce sběratelů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Albrechtová, E., Klement, K., Skácel, J. (1970): Křišťály u Žulové. - Čas. Vlast. Spol. Muz. Olomouc 60/1970, č. 1, 13-16. Olomouc. Kruťa, J. (1973): Slezské nerosty a jejich literatura. - Moravské Muzeum, 415 stran. Brno. Skácel, J. (1968): Oblastní surovinová studie Jeseníky. - MS Geologický průzkum Ostrava.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Večeřa Josef, 24.11.93
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 06.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 800 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/800.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Povrchové výchozy pegmatitu., Pavla Gürtlerová, 2011
Povrchové výchozy pegmatitu., Pavla Gürtlerová, 2011
Povrchové výchozy pegmatitu., Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]