Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Údaje o záznamu > Lokality s fotodokumentac��: > Arnoštov, Márovky

Údaje o záznamu

Arnoštov, Márovky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Blansko-Lažánky
Mapové listy: 2441, 24411
Geologická správní oblast: Drahanský a mírovský kulm, moravský a mladečský kras
Lokalizace: 700 m jv. od křižovatky Starohraběcí huť. Skály jsou přístupné po krátkém odbočení ze žluté turistické značky Arnoštov–Lažánky.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní stěny nad lesní cestou a levým břehem potoka Floriánek příst
ID : 3708

Geologie

Geologická charakteristika: Stěny jsou tvořeny středně až hrubě zrnitými amfibolicko-biotitickými granodiority (tonality), které mají vyvinutou výraznou puklinatost ve směrech S–J a V–Z.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum - brněnský masiv
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: geologie, petrologie
Jevy: skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: tonalit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Petrologický litotyp tonalitu, nezvětralý
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: střety zájmů nehrozí
Stav lokality: dobrý

Literatura

Otava, J. et al (in prep.): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 list Jedovnice 24-411

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 18.09.13

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3708 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3708.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
celkový pohled na stěnu v tonalitech, Jiří Otava, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]