Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Na Štilci

Vyhledávání

Na Štilci

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Tlustice, Žebrák
Mapové listy: 1234, 12342
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: J. od obce Žebrák a Z. od Tlustic.
Charakteristika objektu: Povrchový odkliz.
Technický objekt: lom
ID : 997

Geologie

Geologická charakteristika: Povrchový odkliz v brouskovém horizontu středočeského karbonu. V nadloží spodní radnické sloje se nachází asi 5 m mocný komplex sedimentů tvořený při bázi polohou bělavého pískového tufu tzv. bělky. Který přechází do šedých popelavých tufů a tufitů. Tyto šedé horniny tzv. brousky zde byly těženy jako keramická surovina. Byla zde nalezena bohatá flora, která se poněkud liší od flory jiných lokalit brouskového horizontu. Zmíněné sedimenty náleží kladenskému souvrství, radnickým vrstvám - westphal C.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: karbon
Témata: paleontologie, geologie, petrologie, stratigrafie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná geologická lokalita, instruktivní odkryv brouskového obzoru, významná paleontologická lokalita s makroflorou stratigraficky náležející k westphalu C.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Zavážení odpadem.

Literatura

V. Holub (1966): Tlustice u Žebráka - lom Na Štylci. - in Exkursní průvodce XVII. sjezdu ČSMG 113-120. Praha. M. Libertín (1999): Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štílci u Žebráku.- Zprávy o geolog. výzk., ČGÚ. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Drábková Jana, 11.02.94

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavel Bokr, 2004
Pavel Bokr, 2004
Pavel Bokr, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]