Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bašta

Vyhledávání

Bašta

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Rokycany
Katastrální území: Stupno, Kříše
Mapové listy: 1233, 12332
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: JZ. od obce Břasy, u silnice Doubravka - Stupno.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Konzervovaná část karbonské uhelné sloje.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 995

Geologie

Geologická charakteristika: Konzervovaná část svrchní radnické sloje mocná 5 m, byla v minulosti těžena dolem Kliment. Je zde zachována část této uhelné sloje tvořené kvalitním černým uhlím, převažuje zde lesklé uhlí páskované, charakteristický je světlý šedý tufogenní propástek s kořeny. Svrchní radnická sloj stratigraficky náležející k westphalu C (radnické vrstvy, kladenské souvrství) dosahovala v této oblasti mocnosti až 14 m.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - svrchní karbon - siles
Témata: těžební činnost a její následky, geologie, sedimentologie, ložisková geologie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - flora, vrstva, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů)
Hornina: uhlí
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 546     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní profil zachcující svrchní radnickou sloj, pozůstatky po staré těžbě. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Rokycany, 11. 2. 1972; změny nebo doplnění: OÚ Rokycany, 26. 4. 1994.
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Pašek, J. (1968): Geologické a uhelně petrografické poměry v dole Matylda IV. v břaské pánvi. - MS PŘF UK Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Drábková Jana, Pašek Jaroslav, 11.02.94
Aktualizoval(a): Lojka Richard 10.07.10, Lojka Richard 10.07.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 995 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/995.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zdeňka Petáková, 2009
Zdeňka Petáková, 2009
Zdeňka Petáková, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]