Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Viselec

Vyhledávání

Viselec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Křesín
Mapové listy: 0243, 02433
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Slínoviště na j. úpatí kóty 277 Viselec, asi 200 m východně od silnice Křesín-Klapý
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Odkryv ve slínovcích s bohatou faunou
Technický objekt: hliniště
ID : 985

Geologie

Geologická charakteristika: Významná lokalita dolního Poohří s typickým vývojem souvrství Xd ve facii křemitých slínovců (ekvivalent inocerámových opuk). Bohatá asociace makro- i mikrofauny. Váně (1979) odtud uvádí především velké ježovky rodu Holaster a Micraster. Celková mocnost souvrství Xd je zde přes 30 m. V současném stratigrafickém pojetí odpovídá rohateckým vrstvám sensu Čech et al. (1980).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - oharecký vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - coniak
Témata: stratigrafie, paleontologie
Jevy: litologické rozhraní, zkameněliny - fauna, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slínovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V minulosti velmi pěkně odkryté slínovce souvrství Xd s bohatou asociací fauny, jeden z posledních odkryvů tohoto typu v Dolním Poohří. V současné době zasucené a zarostlé.
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: Chránit před zavážením, zabránit zarůstání.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Lokalita silně zarostlá a zasucená 01.08.2007; Velmi špatně odkryté 12.05.2015;

Literatura

Čech, S. et al. (1980): Revision of the Upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin. - Věst. Ústř. Úst. geol., 55, 5, 277-296. Praha. Váně, M. (1979): Nové pohledy na členění svrchního turonu a coniaku v území mezi Roudnicí nad Labem, Louny a Mostem. - Sbor. Severočes. Mus., přír. vědy, 11, 235-260. Liberec.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 11.01.94
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 01.08.07, Zelenka Přemysl 24.09.09, Zelenka Přemysl 12.05.15, Vajskebrová Markéta 01.09.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 985 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/985.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zarůstající slínoviště, jeden z posledních odkryvů tohoto typu v Dolním Poohří. , Markéta Vajskebrová, 2021
Opuštěné slínoviště na j. úbočí kóty  Viselec (230 m), Pavla Gürtlerová, 2015
Opuštěné slínoviště na j. úbočí kóty  Viselec (230 m), Pavla Gürtlerová, 2015
Opuštěné slínoviště na j. úbočí kóty  Viselec (230 m), Pavla Gürtlerová, 2015
Opuštěné slínoviště na j. úbočí kóty  Viselec (230 m), Pavla Gürtlerová, 2015
Opuštěné slínoviště na j. úbočí kóty  Viselec (230 m), Pavla Gürtlerová, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]