Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bor - Synochov

Vyhledávání

Bor - Synochov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Bor
Mapové listy: 3311, 33113
Geologická správní oblast: Třeboňská a českobudějovická pánev
Lokalizace: 1000 m ssz. od kóty 492, křižovatka cest Suchdol nad Lužnicí - Šalmanovice - Bor, 500 m jjz. od kóty 498 vrch Ochoz.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Příležitostná pískovna a průzkumné kutací jámy v jejím nadloží.
Technický objekt: pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 973

Geologie

Geologická charakteristika: Neogénní jílovité živcové štěrkopísky až písky, křížově zvrstvené, s hojnými vltavíny a prokřemenělými dřevy.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - jihočeské pánve - terciér
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: ložisková geologie, mineralogie, sedimentologie
Jevy: zvrstvení, araukarity (prokřemenělá dřeva), minerál
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek, štěrkopísek
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita představuje jeden z nejseverněji položených výskytů vltavínonosných neogenních štěrkopísků. Zajímavá je i poměrně značnou koncentrací úlomků prokřemeňelých dřev a hezkými ukázkami křížového zvrstvení ve stěně pískovny.
Součást VCHÚ: CHKO Třeboňsko
Střety zájmů: vegetace, sběratelství, lesnictví
Popis střetů zájmů: V těžebně příležitostná těžba písku pro místní potřebu, jejíž současný rozsah neohrožuje navržené chráněné objekty. Okolí lokality tvoří borový les, který je nad pískovnou částečně porušený kutacími pracemi sběratelů. Přímé střety nejsou evidovány.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lhotský Pavel, 08.11.94
Aktualizoval(a): Poňavič Michal 14.09.10, Kukal Zdeněk 21.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 973 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/973.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Hátle, 2006
Miroslav Hátle, 2006
Miroslav Hátle, 2006
Miroslav Hátle, 2006
Miroslav Hátle, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]