Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kočičí skály

Vyhledávání

Kočičí skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Ždár nad Metují
Mapové listy: 0433, 04332,04314
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Pískovcové skály mezi vrcholem Ostaše (700.2 m) a silnicí z Police nad Metují do Teplice nad Metují.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Geomorfologicky zajímavé rozsáhlé skalní útvary tvořené křídovými pískovci.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 97

Geologie

Geologická charakteristika: Pískovcové skalní věže jsou budovány z kvádrových křemenných pískovců křídového stáří (teplické souvrství, turon - coniac). Geologická charakteristika je stejná jako u skalních stěn Ostaše, od kterých jsou Kočičí skály odděleny zlomem (tzv. polický zlom), jdoucím SZ.-JV. směrem (Petrascheck 1934). Jde o mohutnou pískovcovou kru, která v geologické minulosti poklesla podle tohoto zlomu od svahu Ostaše. Soubor souběžně jdoucích pískovcových věží a hřebenů (např. Kočičí hrad), oddělených úzkými rozsedlinami (např. Sluj českých bratří.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skalní věž, skalní město
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 176     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pískovcové skalní věže. Vyhlášení ZCHÚ: MŠK, 4. 7. 1956, č. předpisu: 55.768/55; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988). Lokalita má význam především geomorfologický.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Petrascheck, W. (1934): Der böhmische Anteil der Mittelsudeten und sein Vorland. - Mitt. Geol. Gesell., 26, 1-136. Wien.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 31.10.94
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 21.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 97 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/97.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Soubor souběžně jdoucích pískovcových věží a hřebenů (např. Kočičí hrad), oddělených úzkými rozsedlinami (např. Sluj českých bratří). , Jan Vítek, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]