Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nedvědice

Vyhledávání

Nedvědice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Nedvědice
Mapové listy: 2414, 24141
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Opuštěný a zavážený lom v Nedvědicích
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Bývalý lom na mramor, přístupný po asfaltové vozovce, odbočující vpravo ze silnice Nedvědice-Věžná, rozloha 80x30x20 m
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 967

Geologie

Geologická charakteristika: Při hranici svrateckého krystalinika s moravikem se nalézají četná čočkovitá tělesa krystalických vápenců, uložená v rulách. Na kontaktech mramorů a rul často vznikají erlany s typickou minerální asociací, konkrétně na lokalitě Nedvědice je reprezentován kalcitem, hesonitem, vesuvianem, wollastonitem, diopsidem aj. Krystalický vápenec na lokalitě má namodralou, v některých místech dosti sytou barvu, příčina tohoto anomálního zbarvení není dosud objasněna. Dříve byl tento modrý mramor těžen na stavební a dekorační účely. (Jižně od odkryvů "modrého mramoru" je lom, kde krystalické vápence jsou bílé, místy šedě páskované.) V tomto lomu je také odkryt kontakt s migmatity svrateckého krystalinika. Lom je oplocený se zákazem vstupu. Zdejší mramory se používaly na stavby v okolí, např. na hradě Pernštejn nebo na kostele v Doubravníku.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: mineralogie, petrologie, ložisková geologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná mineralogická lokalita. Naleziště celosvětově anomálního tzv. modrého kalcitu a kontaktní asociace nerostů, která je zde nejlépe vyvinuta v rámci širší oblasti Českomoravské vrchoviny.
Střety zájmů: právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Vlastníkem lomu je obec Nedvědice, územní plán městyse Nědvědice platný od r. 2015 uvádí "využití plochy mramorového lomu jako veřejného prostranství s možnostmi společenského využití", nicméně je zřejmé, že lom zůstává k dnešnímu datu (prosinec 2020) pro tyto účely nevyužitý.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Sekanina J.(1946): Nerosty a horniny v území mezi Nedvědicí a Rožnou.-Sbor.klubu přírodov. V Brně, XXVI, str. 99-113. Brno.; Losos Zd.(2001): Mineralogicko-petrologická exkurze do oblasti Nedvědice-Rožná-Bory.- Exkurze České geologické společnosti č. 7, str.3-4,ČGÚ Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Losos Zdeněk, 05.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.10.12, Buriánek David 21.11.12, Hrdličková Kristýna 15.12.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 967 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/967.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Starý lůmek s výchozy migmatitizovaných svrateckých rul., Kristýna Hrdličková (Buriánková), 2020
Modré mramory v odkryvech v Nedvědicích, Pavla Gürtlerová, 2012
Modré mramory v odkryvech v Nedvědicích, Pavla Gürtlerová, 2012
Bílé mramory v lomu v Nedvědicích, Pavla Gürtlerová, 2012
Bílé mramory v lomu v Nedvědicích, Pavla Gürtlerová, 2012
Lom v mramorech v Nedvědicích, Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]