Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nedvědice

Vyhledávání

Nedvědice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Nedvědice
Mapové listy: 2414, 24141
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Malý zasucený lůmek nad stěnou velkého, dnes opuštěného a zaváženého lomu na mramor u Nedvědice
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Umělý odkryv, malý zasucený mramorový lůmek v lese, asi 50 m vlevo za horní hranou bývalého velkého lomu na mramor, který je přístupný po asfaltové vozovce, odbočující vpravo ze silnice Nedvědice-Věžná, rozloha 30x30 m
Exkurzní lokalita: ano
ID : 967

Geologie

Geologická charakteristika: Při hranici svrateckého krystalinika s moravikem se nalézají četná čočkovitá tělesa krystalických vápenců, uložená v rulách. Na kontaktech mramorů a rul často vznikají erlany s typickou minerální asociací, konkrétně na lokalitě Nedvědice - malý lůmek je reprezentován kalcitem, hesonitem, vesuvianem, wollastonitem, diopsidem aj. Krystalický vápenec na lokalitě má namodralou, v některých místech dosti sytou barvu, příčina tohoto anomálního zbarvení není dosud objasněna. Dříve byl tento modrý mramor těžen na stavební a dekorační účely. (Jižně od odkryvů "modrého mramoru" je lom kde krystalické vápence jsou bílé, místy šedě páskované. V tomto lomu je také odkryt kontakt s migmatity svrateckého krystalinika. Lom je oplocený a využívaný pravděpodobně pro občasnou těžbu. Mramory z tohoto lomu se používaly na stavby v okolí u např. hrad Pernštejn nebo kostel v Doubravníku.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: mineralogie, petrologie, ložisková geologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná mineralogická lokalita. Naleziště celosvětově anomálního tzv. modrého kalcitu a kontaktní asociace nerostů, která je zde nejlépe vyvinuta v rámci širší oblasti Českomoravské vrchoviny. Možnost sběru většiny uváděných minerálů. Lokalita je přístupná a vhodná pro exkurzní činnost i potřeby základního výzkumu.
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: Činnost sběratelů nepoškozuje lokalitu.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Sekanina J.(1946): Nerosty a horniny v území mezi Nedvědicí a Rožnou.-Sbor.klubu přírodov. V Brně, XXVI, str. 99-113. Brno. Losos Zd.(2001): Mineralogicko-petrologická exkurze do oblasti Nedvědice-Rožná-Bory.- Exkurze České geologické společnosti č. 7, str.3-4,ČGÚ Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Losos Zdeněk, 05.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.10.12, Buriánek David 21.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 967 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/967.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Modré mramory v odkryvech v Nedvědicích, Pavla Gürtlerová, 2012
Modré mramory v odkryvech v Nedvědicích, Pavla Gürtlerová, 2012
Modré mramory v odkryvech v Nedvědicích, Pavla Gürtlerová, 2012
Lom v mramorech v Nedvědicích, Pavla Gürtlerová, 2012
Bílé mramory v lomu v Nedvědicích, Pavla Gürtlerová, 2012
Bílé mramory v lomu v Nedvědicích, Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]