Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Prosecké skály

Vyhledávání

Prosecké skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Libeň, Prosek
Mapové listy: 1224, 12243
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Skalnatý svah 1 km S. od potoka Rokytka.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Pískovcové skalní stěny s umělými i přirozenými jeskyněmi.
ID : 941

Geologie

Geologická charakteristika: Jedna z klasických lokalit České křídové pánve. V opuštěných lůmcích je zastoupeno perucko- korycanské souvrství převážně v písčitém vývoji (cenoman) a také vápnité sedimenty spodního turonu. V perucko-korycanském souvrství se nachází také vložky černých silicitů. Hojné zkameněnliny flóry.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: cenoman
Témata: paleontologie, stratigrafie, litologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - flora, zkameněliny - fauna, vrstva, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slínovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 340     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita vyžaduje i nadále ochranu, neboť se jedná o referenční profil peruckým a korycanským souvrstvím. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 29. 4. 1968.
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: Zarůstání,nebezpečí divoké skládky. Opatření- dohled ochranný.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243, Praha - sever. Ústř. Úst. geol. 131 p. Praha. Kompletní přehled literatury viz Králík et al. (1984).

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 10.01.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 941 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/941.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavel Bokr, 2003
Pavel Bokr, 2003
Pavel Bokr, 2003
Pavel Bokr, 2003
Pavel Bokr, 2003
Pavel Bokr, 2003
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]