Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Okrouhlík

Vyhledávání

Okrouhlík

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Libeň
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Skalky ve svahu podél ulice Na Okrouhlíku.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Svrchnokřídové pískovcové skály.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 939

Geologie

Geologická charakteristika: Kvádrovité skalní výchozy, tvořené pískovci a slepenci perucko-korycanského souvrství. V nich se nachází větší množství diagonálně zvrstvených ploch, umožnujících stanovit směry paleoproudů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: stratigrafie, sedimentologie, geologie
Jevy: skála, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 749     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Velmi instruktivní odkryv zvrstvených cenomanských pískovců, vyžaduje i nadále ochranu. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 27. 5. 1982.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol (2005) Praha. Chráněná území ČR, svazek XII.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 10.01.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 939 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/939.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchozy tvořené pískovci a slepenci perucko-korycanského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Skalní výchozy tvořené pískovci a slepenci perucko-korycanského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]