Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Popovice

Vyhledávání

Popovice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-východ
Katastrální území: Popovice
Mapové listy: 1224, 12242
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: 800 m SZ. od Popovic, ZJZ. od Brandýsa nad Labem
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěný lom odkrývající rozhraní mezi proterozoikem a ordovikem
Technický objekt: lom
ID : 929

Geologie

Geologická charakteristika: Lom je částečně zatopen. Uprostřed vystupující stěny vystupuje násunová plocha, podél níž došlo k přesunutí proterozoika na ordovik. Proterozoikum Barrandienu je reprezentováno prachovci a břidlicemi štěchovické skupiny, zčásti rudohnědě a fialově zbarvenými. Barrandienský ordovik je zastoupen světlými křemennými slepenci (s valouny silicitů), příslušejícími třenickému souvrství (ordovik).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum, paleozoikum
Témata: strukturní geologie (tektonika), petrologie, sedimentologie, geologie
Jevy: zlom
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice, droba, slepenec (konglomerát) , silicit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Na lokalitě je odkryt násun barrandienského proterozoika na ordovik.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Zabránit eventuelnímu zavážení skládkou.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Havlíček P. et al. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25000, 12-242 Čakovice. - Ústř. Úst. geol. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 10.10.94
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 29.11.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 929 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/929.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiřina Dašková, 2002
Jiřina Dašková, 2002
Milan Libertín, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]