Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Polerady

Vyhledávání

Polerady

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Polerady
Mapové listy: 0234, 02343
Geologická správní oblast: Mostecká pánev
Lokalizace: Podél severní a severovýchodní hranice obce Polerady, podél traťové vlečky do Volevčic a Elektr. Počerad.
Charakteristika objektu: Erozní odkryv sloje u obce Polerady.
ID : 917

Geologie

Geologická charakteristika: Podél severní a severovýchodní hranice obce Polerady je zřetelný výchoz separátní pánvičky Polerady, která je rozdělena denudací na dvě oblasti. Východní oblast byla intenzivně těžena dolem Moravia a představuje závalové uhlí. Západní oblast je charakteristická menší mocností sloje. Na celém ložisku je vyvinuta jen jedna sloj (spodní uhelné souvrství ), která je členěna proplástky uhelných jílů do různého počtu poloh. Tato sloj je sledovatelná podél erozního odkryvu v délce cca 200 m (podél severní strany obce Polerady, v blízkosti vlečky k elektrárně Počerady). Na jejím sz. konci je zřetelný odkryv sloje, kde nasedá na kaolinizované tufitické jíly až jílovce zelenošedé až šedé barvy, drobivé, nepravidelného rozpadu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: ložisková geologie, sedimentologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Podél severní a severovýchodní hranice obce Polerady je zřetelný výchoz separátní pánvičky Polerady, která je rozdělena denudací na dvě oblasti. Východní oblast byla intenzivně těžena dolem Moravia a představuje závalové uhlí. Západní oblast je charakteristická menší mocností sloje. Na celém ložisku je vyvinuta jen jedna sloj (spodní uhelné souvrství ), která je členěna proplástky uhelných jílů do různého počtu poloh. Tato sloj je sledovatelná podél erozního odkryvu v délce cca 200 m (podél severní strany obce Polerady, v blízkosti vlečky k elektrárně Počerady). Na jejím sz. konci je zřetelný odkryv sloje, kde nasedá na kaolinizované tufitické jíly až jílovce zelenošedé až šedé barvy, drobivé, nepravidelného rozpadu.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Godány Josef, 08.05.96

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 917 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/917.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]