Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zábřeh - Rudolfov

Vyhledávání

Zábřeh - Rudolfov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Zábřeh
Mapové listy: 1443, 14432
Oblast: Zábřežské krystalinikum
Lokalizace: Lom v střídavé těžbě u Zábřehu - Rudlofova. Přístupný místní komunikací (890 m), procházející Rudolfovem (první odbočka za nadjezdem žel. trati u nádraží)
Charakteristika objektu: Opuštěný 4 etážový stěnový lom. Severní netěžená stěna lomu.
Technický objekt: lom
ID : 910

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu Rudlofov je odkryta okrajová část vulkanického komplexu Nemilky tvořená metaryolity zábřežské skupiny. V severní netěžené stěně lomu je odkryta vrásová stavba, která nikde v okolí není přístupná k pozorování a proto je nutná její ochrana.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: vrása
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: kvarckeratofyr (alk.živc. ryolit)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Litologický vývoj a vrásová stavba vulkanogenní sekvence zábřežské skupiny.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Příležitostná těžba ve zbývající části lomu.
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize. 3.11.2011;

Literatura

Nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Koverdynský Bohdan, 01.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 03.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 910 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/910.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom s občasnou těžbou. Stěna druhé etáže s náznaky vrás., Josef Večeřa, 2015
Lom s občasnou těžbou. Vrása na první (spodní) etáži., Josef Večeřa, 2015
Lom s občasnou těžbou. Celkový pohled od jihu., Josef Večeřa, 2015
Lom s občasnou těžbou. Celkový pohled na sv. stěnu. Detail ryolitu, Josef Večeřa, 2015
Lom s občasnou těžbou. Celkový pohled na sv. stěnu., Josef Večeřa, 2015
Lom s občasnou těžbou. Celkový pohled na sv. stěnu. Tměř stébelnatý rozpad silně tektonicky namoženého ryolitu ve východní stěně., Josef Večeřa, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]