Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Slavoňov

Vyhledávání

Slavoňov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Slavoňov
Mapové listy: 1443, 14432
Geologická správní oblast: Zábřežské krystalinikum
Lokalizace: Jižní okraj obce Slavoňov u silnice.
Charakteristika objektu: Opuštěný lom v obci Slavoňov.
Technický objekt: lom
ID : 908

Geologie

Geologická charakteristika: Na východním okraji zábřežské skupiny je přítomen sled metadrob až metaprachovců a fylitů, lokálně s projevy acidního vulkanismu. Na litotyp sideritických metadrob jsou vázány výskyty limonitických železných rud, které byly v okolí předmětem těžby již od starověku. Primárně mineralizované polohy obsahují též projevy polymetalické mineralizace (Ag, Zn) s barytem, které byly v minulosti též předmětem těžby.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: mineralogie, těžební činnost a její následky, ložisková geologie, stratigrafie
Jevy: zrudnění, charakteristická hornina, minerál
Původ geologických jevů (geneze): hydrotermální mineralizace, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: metadroba, fylit
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Litostratotyp okrajového vývoje zábřežské skupiny.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Nehrozí z výjimkou nebezpečí zavážení odpadem.
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize 3.11.2011;

Literatura

Kretschmer, F. (1903): Die nutzbaren Minerallagerstatten der archaischen und devonischen Inseln Westmähren. - Jb. Geol. Reich., 52. Wien. Skácel, J. (1961): Ke genezi rudních ložisek u Květína mezi Mohelnicí a Zábřehem. - Čas. mor. muzea, Vědy přírodní, 46. Brno. Koverdynský, B. - Konzálová, M. (?): Problematika stratigrafického zařazení zábřežské skupiny. - Věst. Ústř. Úst. geol., 61, 3, 159-167. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Koverdynský Bohdan, 01.12.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 03.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 908 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/908.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní stěna za nejjižnějším domem ve Slavoňově, polohy limonitových rud v metadrobách., Josef Večeřa, 2015
Skalní stěna za nejjižnějším domem ve Slavoňově, polohy limonitových rud v metadrobách., Josef Večeřa, 2015
Skalní stěna za nejjižnějším domem ve Slavoňově, celkový pohled., Josef Večeřa, 2015
Lomy na jižním okraji obce, u silnice.Vlastní lom zcela zasucen, mezi ním a silnicí výchoz fylitů s polohami metaprachovců. Detail střídání fylitu a prachovce, Josef Večeřa, 2015
Lomy na jižním okraji obce, u silnice.Vlastní lom zcela zasucen, mezi ním a silnicí výchoz fylitů s polohami metaprachovců. Výchoz fylitů, Josef Večeřa, 2015
Skalní stěna za nejjižnějším domem ve Slavoňově, polohy limonitových rud v metadrobách, Josef Večeřa, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]