Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rabštejn

Vyhledávání

Rabštejn

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Bedřichov
Mapové listy: 1442, 14423
Oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Skály na vrcholu kóty Rabštejna (okolí kóty 803 m), 1 km ssz. od obce Bedřichov, cca 15 km v. od Šumperku, na hlavním vrcholu je vestavěna ruina hradu, vyhlídkový bod s dalekým rozhledem
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vrcholová část vrchu s skalními výchozy, muhutné věžovité skalní výchozy 20 - 30 m vysoké na ploše cca 150 x 250 m
Exkurzní lokalita: ano
ID : 906

Geologie

Geologická charakteristika: Významná botanická lokalita, území lokality tvoří z geologického hlediska epizonálně metamorfované sedimenty úsovského souvrství zábřežské skupiny. Geologická charakteristika podle Aichlera J., 2000, str.71: Silezikum, vrbenská skupina. Typová lokalita chl-mu fylonitů (fylonity typu Rabštejn). Jedná se o šedozelené páskované horniny, místy s hojnými čočkami sekrečního křemene. Fylonity jsou silně magnezizované (magnetická susceptibilita dosahuje až hodnot 47 400 . 10-6 SI), lokálně jsou přítomny až 1 dm mocné zóny s makroskopicky patrným magnetitem (zrna velikosti až 3 mm). Protolitem fylonitů byly pravděpodobně především devonské tufy intermediálních vulkanitů. Lokálně hornina svou zelenou barvou připomíná až fylonitizovaný metabazit. Původní ploché stavby (Fl,2 = 162/25) jsou přetištěny strmou kliváží (F3 = 140/80-90). Převažují subhorizontální lineace (L3 = 240/0) a je paralelní s osami vrás V3.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: devon
Témata: petrologie, botanika, strukturní geologie (tektonika), mineralogie, geomorfologie
Jevy: skála, skalní věž, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: fylonit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1526     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní výchozy jsou příkladem epizonálně metamorfovaných sedimentů úsovského souvrství zábřežské skupiny, v některých průvodcích a mapách označovaných nepřesně metadiabas. Vystupují v klenové bučině, která je též navrhována jako chráněné území - botanická lokalita. Podle Aichlera J. (2000)byla přírodní rezervace Rabštejn (č. 1526) vyhlášena z důvodu ochrany skalnatého vrcholu se smíšeným, převážně bukovým porostem. Rabštejn - skalní město, typová lokalita fylonitů, přírodní rezervace botanická. ČM - krystalinikum a prevariské paleozoikum, moravskoslezská oblast, silezikum, velkovrbenská jednotka Geol. charakteristika podle Aichlera J., 2000, str. 71: Rabštejn- skalní město, typová lokalita fylonitů, př. rezervace v CHKO Jeseníky. Mohutné věžovité skalní výchozy 20 - 30 m vysoké na ploše cca 150 x 250 m v okolí kóty 803 m. Na hlavním vrcholu vestavěna ruina hradu, vyhlídkový bod s dalekým rozhledem, vyhledávané horolezecké terénuy. Typová lokalita chl-mu fylonitů (fylonity typu Rabštejn). Jedná se o šedozelené páskované horniny, místy s hojnými čočkami sekrečního křemene. Fylonity jsou silně magnetizované (magnetická susceptibilita dosahuje až hodnot 47 400. 10-6 SI), lokálně jsou v hornině přítomny až l dm mocné zóny s makroskopicky patrným magnetitem (zrna velikosti až 3 mm). Protolitem fylonitů byly pravděpodobně devonské tufy a tufity intermediálních vulkanitů. Lokálně hornina svou zelenou barvou připomíná až fylonitizovaný metabazit. Původní ploché stavby (Fl,2= 162/25) jsou přetištěny strmou kliváží (F3=140(/80-90). Převažují subhorizontální lineace (L3=240/0) a je paralelní s osami vrás V3. Přírodní rezervace Rabštejn (1526) byla vyhlášena z důvodu ochrany skalnatého vrcholu se smíšešným, převážně bukovým porostem.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: turistika, sport
Popis střetů zájmů: Vyhledávané horolezecké terény, turistika.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme významné geologické fenomény na lokalitě zahrnout pod ochranu.15.11.2011;

Literatura

Aichler J., 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku l : 25 000 list 14423 Libina.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Koverdynský Bohdan, Aichler Jaroslav, 24.09.93
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 02.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 906 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/906.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pohled z Rabštejna k sv., Pavla Gürtlerová, 2011
Josef Večeřa, 2011
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]