Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rešovské vodopády

Vyhledávání

Rešovské vodopády

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Rešov, Ruda u Rýmařova
Mapové listy: 1442, 14424
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Vodopády jsou situovány na říčce Huntavě u Horního Města.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Soutěska s vodopády.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 900

Geologie

Geologická charakteristika: Vodopády jsou situovány u Horního Města na říčce Hunravě s kaskádovitými stupni velké výšky 8,6 m (3 - 3 - 1 - 1). Vznikly v soutěsce keratofyrových hornin při jejich kontaktu s bazickými metavulkanity a metatufy. V blízkém nadloží jsou již přítomny flyšově vyvinuté horniny andělohorského souvrství (střídaní drob, prachovců a břidlic). Všechny uvedené horniny jsou dobře odkryté, jsou zde tedy patrné příklady litologického vývoje, tektonického a metamorfního postižení hornin.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geomorfologie, strukturní geologie (tektonika), petrologie, geologie
Jevy: vodopád, skalní defilé, soutěska
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: keratofyr (alk.živc. trachyt - andezit), metabazalt, droba, prachovec (siltovec), břidlice
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 368     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Soutěska s vodopády je součástí kaňonovité části údolí Huntavy v navrhovaném chráněném území Sovinecko. Litologie a tektonika hornin svrchní části metavulkanitů vrbenské skupiny a báze andělohorského souvrství. Lokalita je součástí území NPR vyhl. MŽP č. 199/2013 Sb.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Barth, V. (1959): Geologie soutěsky Rešovských vodopádů. - Sbor. Vys. Školy pedag. v Olomouci, přír. vědy, 7, 3. Olomouc. Czudek, T. (1984): Rešovské vodopády. - Vlastivědné listy, 10, 31-32. Opava.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Koverdynský Bohdan, 24.11.93
Aktualizoval(a): Večeřa Josef 14.11.08, Pecina Vratislav 01.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 900 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/900.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2008
Josef Večeřa, 2008
Spodní vodopád, Pavel Hanžl, 2001
Horní vodopád, Pavel Hanžl, 2001


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]