Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Moravské Budějovice

Vyhledávání

Moravské Budějovice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Třebíč
Katastrální území: Moravské Budějovice
Mapové listy: 2344, 23443
Geologická správní oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: jz. od hlavního náměstí (nám.Míru), nachází se ve skalním ostrohu, na němž stojí budova fary. Pro svoji ojedinělost se připravuje k vyhlášení za přírodní památku.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přirozený výchoz (kolmá skalní stěna) o rozměrech přibl. 5x20 m s nápadnou ležatou vrásou
Exkurzní lokalita: ano
ID : 891

Geologie

Geologická charakteristika: Výchoz v Moravských Budějovicích je tvořen sillimanit-biotitickou pararulou s úzkými vložkami metakvarcitu a žilami křemene. Pararuly jsou zřetelně zvrásněny do ležaté vrásy, překocené k severozápadu. V literatuře se údaje neobjevují, jedinou výjimkou je populárně orientovaný článek v místním zpravodaji.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: vrása
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: pararula, kvarcit, žilný křemen
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výjimečně kvalitní ukázka vrásnění hornin moldanubika s patrným smyslem pohybu. Charakter výchozu zaručuje jeho zachování (nehrozí zarůstání vegetací). Dostupná exkurzní lokalita. Pro svoji ojedinělost se doporučuje k vyhlášení za přírodní památku.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize lokality. 22.8.2012; Revize provedena. 2.11.2014;

Literatura

Neuvedena.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Houzar Stanislav, 10.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.08.12, Hrdličková Kristýna 02.11.14, Kukal Zdeněk 10.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 891 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/891.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Čelo vrásy, jádro vyplněné křemenem, Pavla Gürtlerová, 2014
Překocená vrása v sillimanit-biotitických pararulách na výchoze pod farou., Pavla Gürtlerová, 2014
Překocená vrása v sillimanit-biotitických pararulách na výchoze pod farou., Pavla Gürtlerová, 2014
Překocená vrása v sillimanit-biotitických pararulách na výchoze pod farou., Pavla Gürtlerová, 2014
Překocená vrása v sillimanit-biotitických pararulách na výchoze pod farou., Pavla Gürtlerová, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]