Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jeskyně Cyrilka

Vyhledávání

Jeskyně Cyrilka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Prostřední Bečva
Mapové listy: 2523, 25232
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: J. svah Poustevny - Radhošť, 250 m V. od rozhledny Cyrilka, 100 m SZ. nad parkovištěm na Poustevnách (1005-1010 m n. m.).
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zvlněná deprese s pseudokrasovou jeskyní respektive systémem puklin o délce 370 m.
ID : 885

Geologie

Geologická charakteristika: Moravskoslezské Beskydy jsou součástí flyšového pásma Západních Karpat, které má příkrovovou stavbu. Z regionálně geologického hlediska náleží území k godulskému vývoji slezského příkrovu flyšového pásma Karpat. Godulské souvrství zde představuje enormně mocný a plošně značně rozsáhlý komplex vrstev pískovců a částečně i jílovců a slepenců. Jedná se o mocné lavice glaukonitických pískovců s vložkami nevápnitých, nepravidelně břidličnatých jílovců a slepenců (stáří křída). Lokalita se nachází v zvlněné depresi. Jedná se o nejrozsáhlejší pseudokrasový jeskynní systém v Beskydech. Jeskyně je tvořena systémem tektonických puklinse zaklíněnými nebo překrytými pískovcovými bloky. Jeskynní pseudokrasový systém je 370 m dlouhý. Celková výměra je 3,5 ha. Vstup do jeskyně o rozměrech 0,4 x 0,5 m se nachází pod odkrytou skalní stěnou. Jeskyně je pro veřejnost nepřístupná. Zimoviště netopýrů.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů
Stratigrafie: mezozoikum - křída
Témata: geomorfologie
Jevy: jeskyně pseudokrasová
Původ geologických jevů (geneze): gravitační
Hornina: pískovec

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jde o zachování jedinečného geologického a geomorfologického fenoménu - pískovcového pseudokrasu značných rozměrů. Chiropterický výzkum prokázal, že jeskyně je stálým domovem netopýrů. Jako přírodní památka je ve vyhlašovacím řízení.
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: turistika, sport
Popis střetů zájmů: Návštěvy speleologů amatérů, ničení zábran, odhazování odpadků do vstupního jícnu, rušení netopýrů. Jeskyně se nachází v blízkosti frekventované turistické oblasti Poustevny, v blízkosti též parkoviště automobilů a hlavní silnice Prostřední Bečva - Poustevny. V zimním období je v blízkosti v provozu malý lyžařský vlek.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Wagner, J. et al. (1990): Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Šulgan František, 22.11.93

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 885 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/885.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jeskyně Cyrilka - pohled do jedné z chodeb, Oldřich Neudert, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]