Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalní sruby Jizery

Vyhledávání

Skalní sruby Jizery

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mladá Boleslav
Katastrální území: Ptýrov
Mapové listy: 0333, 03332
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Z. od Mnichova Hradiště.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní sruby (převisy) v nárazovém břehu Jizery.
ID : 868

Geologie

Geologická charakteristika: V nárazovém (výsepním) skalním břehu říčního meandru Jizery vznikly selektivní, boční erozí skalní převisy. Skalní převisy se vyskytují ve dvou patrech nad sebou (Rubín - Balatka et al. 1986). Skalní břeh je tvořen slínitými pískovci svrchní části jizerského souvrství (střední až svrchní turon).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - jizerský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, litologie
Jevy: skalní defilé, skalní převis
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody)
Hornina: pískovec, vápenec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 665     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní převisy v pískovcích, formované boční říční erozí. Vyhlášení ZCHÚ: KNV Středočeského kraje, 29. 5. 1979.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Ve smyslu ochranářského plánu zpracovaného v roce 1982 se doporučuje odstranit převážnou část křovinného porostu, který zastírá pohled na boční výklenky břehu Jizery. Podle Knížetové L. a j. (1987) by bylo vhodné instalovat lávku přes Zábrdku, aby se umožnil průchod územím.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revizi. 27.08.2009;

Literatura

Rubín, J. - Balatka, B. a kol. (1986): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. - Academia Praha. Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů Středočeského kraje v letech 1982 - 85.- Středisko památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Bohemia centralis, sv. 16, str. 146 - 147, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 09.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 20.09.05, Valečka Jaroslav 28.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 868 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/868.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jaroslav Valečka, 2009
Jaroslav Valečka, 2009
Jaroslav Valečka, 2009
Jaroslav Valečka, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]