Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nová Rudná

Vyhledávání

Nová Rudná

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Nová Rudná
Mapové listy: 1531, 15311
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: SSZ. od železniční stanice Rudná pod Pradědem, JJZ. od kaple v Polesí.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Staré železnorudné doly.
Technický objekt: důlní dílo
ID : 866

Geologie

Geologická charakteristika: Ložisko je tvořeno většinou proužky jemnozrnného magnetitu a chloritu. Vzácně je přítomen i spekularit. Okolní horniny jsou zelené břidlice, chloriticko-seritické břidlice a porfyroidy, řazené k horninám vrbenské skupiny.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: těžební činnost a její následky, mineralogie
Jevy: zrudnění
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: břidlice zelená
Geologický význam: geovědně historický význam

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rozsáhlý revír s četnými jámami a dobývkami, těžený převážně v 18. a 19. století.Ústředním dílem byla štola Františka
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: špatný

Literatura

Večeřa, J. (1983): Mineralogie chloritů z některých Fe - ložisek typu Lahn-Dill z vrbenské skupiny. - MS DP UJEP Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Večeřa Josef, 24.11.93
Aktualizoval(a): Večeřa Josef 24.05.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 866 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/866.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Josef Večeřa, 2009
Josef Večeřa, 2009
Josef Večeřa, 2009
Josef Večeřa, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]